REKLAMA
Weekend z Bankier.pl

Nie zgłosiłeś samochodu w skarbówce? Uważaj na grzywny!

2014-04-08 08:51
publikacja
2014-04-08 08:51
Nie zgłosiłeś samochodu w skarbówce? Uważaj na grzywny!
Nie zgłosiłeś samochodu w skarbówce? Uważaj na grzywny!
fot. iStock / / Thinkstock
Początek kwietnia jest gorącym czasem dla wszystkich posiadaczy samochodów oraz innych pojazdów, bowiem w życie weszła Ustawa o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw z 7 lutego 2014 r. Zmiany z niej wynikające są konsekwencją decyzji derogacyjnej wydanej przez Komisję Europejską. Unia Europejska wyraziła zgodę na stosowanie przez Polskę nieco odmiennych przepisów w zakresie odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z nabyciem i eksploatacją pojazdów.

Obowiązek zgłoszenia samochodu do US


Pełne odliczenie VAT od wydatków na pojazdy samochodowe jest możliwe gdy są one wykorzystywane tylko i wyłącznie na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przy czym zgodnie z ustawą pojazdy są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

  1. sposób ich wykorzystywania przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub

  2. konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

W przypadku wymienionym w punkcie pierwszym podatnik aby odliczyć 100% od nabycia pojazdu, wydatków na paliwo oraz innych, musi:

  • określić zasady użytkowania pojazdu (najlepiej w formie regulaminu);

  • prowadzić kilometrówkę dla celów VAT;

  • zgłosić samochód w urzędzie skarbowym na druku VAT-26.


Ważne!

Podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach (VAT-26) w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami (art. 86a ust. 12 znowelizowanej ustawy o VAT).Konsekwencje niezłożenia VAT-26


Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw wprowadza również zmiany w Kodeksie karnym - skarbowym. Dodano w nim bowiem art. 56a, który odnosi się bezpośrednio do kwestii związanych z pojazdami samochodowymi oraz ich zgłoszeniem w skarbówce.


Ważne!

W przypadku gdy deklaracja VAT-26 dotycząca samochodów poniżej 3,5 tony, od których podatnik chce odliczyć 100%VAT nie zostanie złożona w urzędzie w ustawowym terminie, przedsiębiorca straci prawo do odliczenia VAT w kwocie 100% na rzecz 50% kwoty VAT wynikającej z dokumentu potwierdzającego koszt. Złożenie zgłoszenia po terminie daje możliwość pełnego odliczania VAT dopiero od dnia dostarczenia informacji do urzędu.


Podatnik, który wbrew obowiązkowi nie składa właściwemu organowi podatkowemu VAT-26 (zgodnie z art. 86a ust. 12 ustawy o VAT) albo składa ją po terminie lub podaje w niej dane niezgodne ze stanem rzeczywistym, dokonując odliczenia podatku niezgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

W wypadku mniejszej wagi sprawca tego czynu podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Co ważne, karze nie podlega podatnik, który złożył we właściwym US informację VAT - 26 (zgodnie z art. 86a ust. 12 ustawy o VAT), po terminie, jeżeli złożenie tej informacji nastąpiło przed dniem:

  1. rozpoczęcia czynności sprawdzających w zakresie podatku od towarów i usług;

  2. doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego w ramach kontroli skarbowej w zakresie podatku od towarów i usług, a w przypadku gdy nie stosuje się zawiadomienia - przed dniem wszczęcia takiej kontroli lub postępowania, jeżeli nie miał miejsca przypadek wskazany w pkt 1;

  3. wszczęcia postępowania podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, jeżeli nie miał miejsca przypadek wskazany w pkt 1 lub 2.


Angelika Borowska specjalistka d/s księgowości wfirma.pl
Źródło:
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (7)

dodaj komentarz
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
~ii888
niech nam zyje ojciec po-reaktor kim dzonk Saddam al. furrer Adolf von tusk!!!
~EKOLOG
właśnie zamieniłem auto na rower. Taniej wychodzi a poza tym lubię spacerować
~Podatnik
Artykul bez sensu. Nie zglosiles nie odliczasz 100% (odliczasz 50%). Zglosiles, spelniasz dodatkowe warunki, to odliczysz. Za co niby kara?!
~Podatnik
Artykul bez sensu. Nie zglosiles nie odliczasz 100%. Zglosiles, spelniasz dodatkowe warunki, to odliczysz. Za co niby kara?!
~roger
Karac karac. Dodac wiecej ustaw. Podsluchiwac.
do nas gdzie pracuja 2 osoby i obroty niewielki regularnie dzwoni urzednik od opakowan.
~jesh
hieny i sépy z US juz czuja krew podatników...

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki