Najlepsze konta firmowe dla spółek - wrzesień 2017

W miarę rozwoju firmy, zwiększają się jej potrzeby i oczekiwania wobec rachunku firmowego. Podstawowe usługi przestają wystarczać, w związku z czym poszukiwane są konta funkcjonalne, ale za razem atrakcyjne cenowo. Sprawdziliśmy, który bank przygotował najlepszą ofertę dla spółki o ugruntowanej pozycji, aktywnie korzystającej z rachunku.

Redakcja Bankier.pl zwróciła się do banków z prośbą o wskazanie najlepszego rachunku, który zostałby zaproponowany spółce jawnej bądź cywilnej, która działa na rynku od ponad roku. Dodatkowo firma aktywnie korzysta z konta, czyli wykonuje przelewy krajowe i zagraniczne, a także wpłaty na rachunek i sporadycznie dokonuje wypłat z bankomatu. Przy wyborze odpowiedniej oferty został uwzględniony fakt, że spółka średniomiesięcznie utrzymuje na koncie około 10 tys. zł oraz wykonuje raz w miesiącu przelew do ZUS-u.

Do którego banku po konto firmowe dla spółki?
Do którego banku po konto firmowe dla spółki?

Informacje zwrotne otrzymaliśmy do Alior Banku, BOŚ, Banku BPS, Credit Agricole, Citi Handlowego, Deutsche Banku, ING Banku Śląskiego, mBanku, Banku Millennium, Nest Banku, PKO BP, Raiffeisen Banku, SGB-Banku, Toyota Banku oraz Volkswagen Banku. Wskazane instytucje finansowe zaprezentowały najlepsze rachunki, jakie posiadają w swojej ofercie, a które spełniają wymagania określonego profilu spółki. 

W którym banku najtaniej?

Najatrakcyjniejszy rachunek posiada Nest Bank - w ramach BIZnest Konta oferuje 0 zł za prowadzenie, obsługę kary płatniczej oraz nielimitowaną liczbę przelewów bez dodatkowych opłat. Jednocześnie wykonując przelewy zagraniczne SEPA (w walucie Euro), spółka nie zostanie obciążona jakimkolwiek kosztem. Podobne warunki otrzyma firma, która założy Proste konto za 0 zł w mBanku. Przedsiębiorcy, zakładając rachunek w promocji, która trwa do 31.10.2017 r., otrzymają gwarancję stałości ceny, tj. nie poniosą opłaty za prowadzenie rachunku, użytkowanie karty płatniczej oraz przelewy krajowe przez 24 miesiące.

Zestawienie rachunków firmowych dla spółek (przy założeniu utrzymywania salda w wysokości ok. 10 tys. zł miesięcznie oraz wykonania przelewu do ZUS)

Bank

Nazwa Rachunku

Opłata mies. za prowadzenie konta

Opłata mies. za kartę

Opłata za przelewy internetowy krajowy

Opłata za przelew internetowy zagraniczny

Nest Bank

BIZnest Konto

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł - SEPA

mBank

Proste konto za 0zł

0 zł*****

0 zł

0 zł

5 zł - SEPA
0,35% min. 20 zł ( maks. 200 zł) - standardowy

Volkswagen Bank

Plus Konto Biznes

0 zł

0 zł

0-0,30 zł*
*0 zł za pakiet 250 szt.

40 zł- standardowy

Bank Millennium

Konto Mój Biznes (dla spółki cywilnej)

0 zł******

0-4,99 zł*
*0 zł przy sumie transakcji min. 300 zł

0 zł

9,50-200 zł -SEPA************
0,25% min. 17 zł (maks. 170 zł) - standardowy

Deutsche Bank

dbNET Biznes

0 zł

0-5 zł*

*0 zł przy wykonaniu jednej transakcji

0 zł

7 zł - SEPA

0,20% min. 30 zł - standardowy

ING Bank Śląski

Konto Direct dla Firmy

0 zł****

0-7 zł*
*0 zł przy sumie transakcji min. 300 zł

0 zł

5 zł - SEPA
40 zł - standardowy

Alior Bank

Rachunek Partner

0 zł

3-9 zł*
*3 zł przy liczbie transakcji min. 4

0 zł

20 zł - standardowy

BPS

StartKonto

0 zł

5 zł

1 zł (lub pakiet 50 szt. za 30 zł)

10 zł - standardowy

Raiffeisen Bank

Wymarzone Konto dla Biznesu

0 zł

5 zł *********

1,5 zł **********

5 zł - SEPA
75 zł - standardowy
***********

SGB-Bank

SGB Moja Firma

2 zł

2,5-5 zł*
*2,5 zł przy sumie transakcji min. 500 zł

1 zł

od 4,8 zł - SEPA

Toyota Bank

Rachunek Bieżący

15 zł********

0 zł

0-1 zł*
*0 zł za pakiet 1000 szt. 

brak

Credit Agricole  

Konto Symfonia Biznes

15 zł

0-5 zł*
*0 zł przy sumie transakcji min. 300 zł

0 zł

5 zł - SEPA
0,25 % min. 40 zł (maks. 250 zł) - standardowy

BOŚ

Pakiet Konto Elastyczne w Taryfie Optymalnej

20 zł

0-5 zł*
*0 zł  przy sumie transakcji min. 400 zł

0 zł

5 zł - SEPA
0,25 % min. 50 zł (maks. 250 zł) - standardowy

Citi Handlowy

Pakiet Citi Priority oferta dla biznesu

30 zł***

8 zł

0-1,5 zł*
*0 zł za 30 pierwszych przelewów

0,35% min. 20 zł (maks. 100 zł) - standardowy

PKO BP

PKO Rachunek dla biznesu

49 zł*******

0 zł

0,75 zł

1,99 zł - SEPA

Źródło: Bankier.pl, na podstawie ankiet przesłanych przez banki, stan na 15.09.2017 r.
** 0 zł pod warunkiem wykonania co miesiąc przelewu do ZUS oraz wpływu wpłat od kontrahentów lub wpłacania utargu w kasie banku min. 2 500 zł/m-c, w przeciwnym wypadku 25 zł/m-c
*** 0 zł pod warunkiem utrzymania miesięcznego salda na rachunkach oraz lokatach w kwocie co najmniej 30 000 zł, w przeciwnym wypadku 30 zł/m-c
**** 0 zł pod warunkiem wykonania przelewu do ZUS/US, lub odnotowania miesięcznie wypływu na rachunek min. 2000 zł (nie dot. przelewów między rachunkami własnymi firmy), w przeciwnym wypadku 9 zł/m-c
***** 0 zł przez 24 m-c pod warunkiem wykonania przelewu do ZUS/US na min. 250 zł, w przeciwnym wypadku 9 zł/m-c
****** 0 zł pod warunkiem wykonania przelewu do ZUS/US lub wpływów na konto w poprzednim miesiącu w wysokości min. 1000 zł, w przeciwnym wypadku 15 zł/m-c
******* 0 zł pod warunkiem wpływów na rachunek min. 50000 zł, w przeciwnym wypadku 49 zł/m-c
******** 0 zł pod warunkiem średniomiesięcznego salda co najmniej 25 000 zł, w przeciwnym wypadku 15 zł/m-c
********* 0 zł dla wpływów powyżej 100 000 zł; 2,5 zł - dla wpływów w przedziale 20000-100000 zł; 5 zł - dla wpływów poniżej 20000 zł
********** nielimitowane przelewy za 0 zł dla wpływów powyżej 100 000 zł; 40 bezpłatnych (kolejny 0,90 zł) dla wpływów w przedziale 20000-100000 zł; 20 bezpłatnych (kolejny 1,5 zł) dla wpływów do 20000 zł
*********** Przelew SEPA (w EUR): 3 zł - dla wpływów powyżej 100 000 zł, 4 zł - dla wpływów w przedziale 20000-100000 zł, 5 zł – dla wpływów do 20000 zł; przelew zagraniczny standardowy: 25 zł - dla wpływów powyżej 100 000 zł, 50 zł - dla wpływów w przedziale 20000-100000 zł, 75 zł – dla wpływów do 20000 zł
************ SEPA: do kwoty 250 EUR - 9,50 zł, od 250,01 do 2000 EUR - 18 zł, od 2000,01 do 12.500 EUR - 30 zł, od 12500,01 do 50000 EUR - 0,20% min. 25 zł ( maks. 200 zł), od 50000,01 EUR -0,20% min. 25 zł (maks. 200 zł)

Natomiast Volkswagen Bank proponuje Plus Konto Biznes, w ramach którego spółka nie płaci za prowadzenie rachunku oraz użytkowanie karty. Dodatkowo otrzymuje miesięczny pakiet przelewów krajowych. Po wykonaniu 250 przelewów internetowych każdy kolejny to koszt w wysokości 0,30 zł. Kolejna propozycja - Konto Mój Biznes - należy do Banku Millennium, przy czym nie jest ona dostępna dla spółki jawnej. Klient nie poniesie kosztów prowadzenia rachunku pod warunkiem wykonania przelewu do ZUS/US lub utrzymania wpływów na konto w wysokości co najmniej 1000 zł, posiada nielimitowane darmowe przelewy krajowe. Jeśli natomiast chce uniknąć opłaty za kartę płatniczą, jest zobowiązany wykonać transakcje bezgotówkowe na sumę min. 300 zł. Dodatkowo w ofercie są dostępne przelewy zagraniczne SEPA, za które, w zależności od wysokości transakcji, zapłaci 9,5-200 zł oraz przelewy standardowe, za które opłata wynosi 0,25% min. 17 zł (maks. 170 zł).

Deutsche Bank oferuje darmowe konto dbNET Biznes wraz z nielimitowanymi przelewami krajowymi. Natomiast, jeśli przedsiębiorca chce uniknąć opłaty za użytkowanie karty płatniczej, jest zobowiązany wykonać jedną transakcję bezgotówkową miesięcznie.

Przedsiębiorcy nie poniosą opłat za prowadzenie rachunku oraz przelewy internetowe krajowe również w ING Banku Śląskim oraz Alior Banku. Muszą jednak liczyć się z koniecznością wykonania transakcji bezgotówkowych kartą płatniczą na określoną kwotę, aby obniżyć koszt jej użytkowania. Dodatkowo spółki, które wykonują przelewy zagraniczne w ING Banku Śląskim poniosą opłatę w wysokości 5 zł za transakcję SEPA oraz 40 zł za standardowy przelew zagraniczny. Natomiast posiadacze Rachunku Partner za przelew zagraniczny standardowy zapłacą 20 zł.

Darmowe prowadzenie konta proponują również BPS oraz Raiffeisen Bank. Jednak w ich przypadku przedsiębiorcy muszą liczyć się ze stałą opłatą za użytkowanie karty oraz przelewy krajowe i zagraniczne.

Koszty transakcji gotówkowych

Przedsiębiorcy, którzy oprócz transakcji bezgotówkowych dokonują również operacje gotówkowe, wybierając rachunek firmowy powinni zwrócić uwagę na opłaty z nimi związane. Okazuje się, bowiem że nie znajdziemy banku, w którym wszystkie podstawowe usługi tj. wpłata środków pieniężnych w kasie, wpłatomoacie czy w formie zamkniętej oraz wypłata w bankomacie sieci własnej i obcej, będą darmowe.

Zestawienie rachunków firmowych dla spółek – operacje gotówkowe

Bank

Nazwa Rachunku

Opłata za wpłaty w kasie

Opłata za wpłaty we wpłatomatach

Opłata za wpłaty w formie zamkniętej

Opłata za wypłaty z bankomatu własnego

Opłata za wypłaty z bankomatu obcego

Nest Bank

BIZnest Konto

0,15% min. 5 zł

0 zł

brak

0 zł

0 zł

Alior Bank

Rachunek Partner

0,4% min. 6 zł

0,25% min. 3 zł we wpłatomatach sieci Planet Cash

w oddziale – 0,3% min. 5 zł;
do wrzutni nocnej: 0,20% min. 3 zł;
w obsłudze bezpośredniej: 0,20% min. 3 zł

0 zł

2 zł

Bank Millennium

Konto Mój Biznes (dla spółki cywilnej)

0,5% min. 10 zł

0,20% min. 2 zł

w kasie: 0,35% min. 5 zł;
z opcją transportu w strefie: 0,25% min. 5 zł + 35 zł;
z opcją transportu poza strefą: 0,25% min. 5 zł + 150 zł;
do wrzutni nocnej: 0,25% min. 5 zł

0 zł

1 zł - w sieci BZWBK i Planet Cash;
3% min. 5 zł -pozostałe bankomaty

BOŚ

Pakiet Konto Elastyczne w Taryfie Optymalnej

0 zł - 10 pierwszych wpłat;
0,3% min. 6 zł - 11 i kolejne wpłaty

brak

0,25% min. 5 zł

0 zł

3% min. 5 zł

BPS

StartKonto

0,25% min. 5 zł

brak

0,20% min. 10 zł

0 zł

2,5% min. 5 zł

Citi Handlowy

Pakiet Citi Priority oferta dla biznesu

0,6% min. 12 zł

3 zł
(Euronet - 0,6% min. 1 zł)

brak

0 zł

1% min. 3 zł

Credit Agricole

Konto Symfonia Biznes

0 zł - 5 pierwszych wpłat;
0,35% min. 4 zł - 6 i kolejne wpłaty

0 zł

brak

0 zł (w tym Euronet)

3% min. 5 zł

Deutsche Bank

dbNET Biznes

0 zł - 5 pierwszych wpłat;

0,40% min.

6 zł – 6 i kolejne wpłaty

brak

w kasie: 0,30% min. 60 zł;

w liczarni: 0,10% min 5 zł

0 zł

0 zł

ING Bank Śląski

Konto Direct dla Firmy

10 zł i 0,50% kwoty wpłaty

0 zł

w kasie: 2 zł i 0,25% kwoty wpłaty;
do wrzutni nocnej: 2 zł i 0,12% kwoty wpłaty

0 zł (w tym Planet Cash)

0 zł - pierwsza wypłata w m-c;
2,50zł - każda kolejna

mBank

Proste konto za 0zł

0,5% min. 9 zł

0 zł

brak

0 zł (w tym Euronet, Planet Cash, BZ WBK)

3% min. 5 zł

PKO BP


 

PKO Rachunek dla biznesu

0,5% min. 10 zł

0 zł - do 50000 zł m-c

0,2% min. 20 zł

0 zł

3,5% min. 5 zł

Raiffeisen Bank

Wymarzone Konto dla Biznesu

0 zł - 2 pierwsze wypłaty;  0,35% min 10 zł - kolejne

0 zł – wpłatomaty w oddziałach banku oraz 1 darmowa wpłata w EURONET;

każda kolejna 0,5%

brak

0 zł (Euronet)

1,5%  min 5 zł

SGB-Bank

SGB Moja Firma

0,3% min. 5,00 zł

0,2% min. 3,50 zł

wrzutnia nocna: 0,2% + opłata za wpłaty gotówkowe w kasie banku

0 zł

3% min. 3,50 zł

Toyota Bank

Rachunek Bieżący

brak

brak

brak

5 zł

5 zł

Volkswagen Bank


Plus Konto Biznes

10 zł

0,40%

brak

0 zł -1,5 zł*
*0 zł za wypłatę kwot co najmniej 200 zł i

0 zł -1,5 zł*
*0 zł za wypłatę kwot co najmniej 200 zł i

Źródło: Bankier.pl, na podstawie ankiet przesłanych przez banki, stan na 15.09.2017 r.

Posiadacze własnych biznesów poszukujący banku, w którym poniosą najniższe koszty związane z wpłatami gotówki w kasie banku mogą być rozczarowani. Wśród prezentowanych banków wyłącznie BOŚ, Credit Agricole, Deutsche Bank oraz Raiffeisen Bank posiadają limit darmowych transakcji. Spółka, która założy Pakiet Konto Elastyczne w Taryfie Optymalnej może liczyć na 10 bezpłatnych wpłat. W przypadku posiadania Konta Symfonia Biznes w Credit Agricole oraz dbNET Biznes w Deutsche Banku, przedsiębiorca zyskuje 5 darmowych wpłat, natomiast Raiffeisen Bank oferuje wyłącznie dwie bezpłatne wpłaty.

Nieco lepiej wygląda sytuacja, jeśli zdecydujemy się na wpłatę we wpłatomatach. Przedsiębiorcy nie poniosą opłaty w sześciu bankach: Nest Banku, Credit Agricole, ING Banku Śląskim, mBanku, Raiffeisen Banku oraz PKO BP. Przy czym posiadacze PKO Rachunku dla biznesu mogą liczyć na darmowe wpłaty w przypadku transakcji do łącznej kwoty 50 000 zł miesięcznie. Okazuje się, że usługa wpłaty gotówki we wpłatomatach jest tańsza niż standardowa wpłata w kasie banku. Niestety w dalszym ciągu nie jest ona dostępna we wszystkich bankach. Spółki, które zdecydują się na założenie rachunku w BOŚ, BPS, Deutsche Bank czy Toyota Banku nie mogą liczyć na tego typu udogodnienia.

Analizując koszty wypłat gotówkowych w bankomatach krajowych widać, że tylko dwa banki nie pobierają prowizji do swoich klientów zarówno za korzystanie z sieci własnej jak i obcej – Nest Bank w ramach BIZnest Konta oraz Deutsche Bank z dbNET Biznes. Na darmowe wypłaty mogą również liczyć posiadacze Plus Konta Biznes w Volkswagen Banku, którzy dokonają transakcji powyżej 200 zł. W przeciwnym wypadku czeka ich prowizja w wysokości 1,50 zł.

Na otarcie łez – usługi dodatkowe

Firmy działające na rynku przez dłuższy czas mają do wyboru mniejszą liczbę ofert za 0 zł, niż jest to w przypadku nowego klienta, który dopiero co założył działalność gospodarczą. Aby jednak zachęcić przedsiębiorców do przenoszenia kont firmowych, instytucje finansowe proponują usługi dodatkowe, z których można skorzystać w ramach posiadanego rachunku.

Między innymi Alior Bank spółkom, które zdecydują się na otwarcie Rachunku Partner, proponuje bezpłatny pakiet Assistance składający się z ubezpieczenia Office Assistance i usługi concierge. Office Assistance obejmuje pomoc specjalisty w naprawie wyposażenia biura, ochronę sprzętu elektronicznego, pomoc medyczną oraz wsparcie informacyjne w przypadku ubiegania się o dotacje z Unii Europejskiej. Natomiast w ramach usługi concierge (pomocy osobistego konsultanta) klient może dokonywać rezerwacji (np. hoteli, biletów do kin i teatrów), organizować transport (rezerwacja biletów lotniczych i kolejowych, taksówek) czy uzyskać pomoc w zakresie organizacji opieki nad dziećmi. Podobne udogodnienie oferuje Deutsche Bank w ramach dbNET Biznes. Klienci mogą skorzystać z pakietu Assistance, który obejmuje pomoc organizacyjną i interwencyjną (np. związaną z utratą lub zniszczeniem mienia), pomoc IT, medyczną, pomoc w podróży czy usługi informacyjne (infolinia medyczna, HR, prawna). Dodatkowo posiadaczom rachunku firmowego proponowany jest serwis concierge.

Inną formę zachęty oferuje mBank. Posiadacz Prostego konta za 0zł ma bezpłatny dostęp do usługi mKsięgowość Start, umożliwiającej wystawianie faktur, rozliczanie kosztów firmowych oraz generowanie deklaracji do ZUS i US. Dodatkowo ma do dyspozycji darmową PmPlatformę walutową, która służy do wymiany walut online oraz umożliwia zakup i sprzedaż walut w serwisie transakcyjnym. Może również skorzystać z Centrum Zadań generującego przypomnienia o najważniejszych terminach np. płatność PIT, VAT, ZUS, wysłanie deklaracji. Natomiast wspólnicy, którzy posiadają rachunek w Citi Handlowym posiadają możliwość skorzystania z darmowych rachunków pomocniczych oraz bezpłatnej usługi CitiPhone oraz Citibank Online.

PKO BP natomiast w swojej ofercie posiada usługi księgowe, z których klienci firmowi mogą skorzystać bezpłatnie przez okres 6 miesięcy. Dodatkowo do ich dyspozycji jest usługa autodealingu IPKO dealer umożliwiająca negocjowanie kursów wymiany walut oraz możliwość zakładania lokat negocjowanych.

Spółka, która otworzy rachunek firmowy w SGB-Banku oraz jednocześnie będzie podatnikiem VAT, ma możliwość skorzystania z rabatu na zakup paliwa dzięki Karcie Paliwowej wydawanej dla klientów banku – SGB-Flotex.

Firma, która aktywnie korzysta z rachunku firmowego w dość szerokim zakresie, powinna przed podpisaniem umowy z bankiem porównać dostępne na rynku oferty. Przede wszystkim zwrócić uwagę na koszt usług, których używa najczęściej w ramach prowadzonej działalności. Okazuje się bowiem, że wśród prezentowanych banków tylko nieliczne oferują podstawowe transakcje za 0 zł. Większość instytucji natomiast, pobiera prowizję za wpłaty gotówkowe czy wypłaty z bankomatów. Dodatkowo przedsiębiorca współpracujący z kontrahentami spoza kraju, musi liczyć się z koniecznością ponoszenia wysokich kosztów transakcji zagranicznych.

Katarzyna Rostkowska

Katarzyna Rostkowska

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne