REKLAMA

NTT SYSTEM S.A.: Zawarcie umowy Kredytu Rewolwingowego z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie

2023-08-25 16:57
publikacja
2023-08-25 16:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2023
Data sporządzenia: 2023-08-25
Skrócona nazwa emitenta
NTT SYSTEM S.A.
Temat
Zawarcie umowy Kredytu Rewolwingowego z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd NTT System S.A. (dalej "Spółka", "Emitent") informuje, o podpisaniu w dniu 25 sierpnia 2023 roku Umowy Kredytu Rewolwingowego NR 16160/23/484/04 z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej:"Bank"). Bank przyznał Spółce kredyt, który będzie wykorzystywany na finansowanie bieżącej działalności Emitenta.
Kredyt w wysokości:
1 200 000,00 USD (słownie złotych: jeden milion dwieście tysięcy 00/100) od 2023-08-25 do 2025-02-24 ,
1 060 000,00 USD (słownie złotych: jeden milion sześdziesiąt tysięcy 00/100) od 2025-02-25 do 2025-03-24,
920 0000,00 USD (słownie złotych: dziewięćset dwadzieścia tysięcy 00/100) od 2025-03-25 do 2025-04-24,
780 000,00 USD (słownie złotych: siedemset osiemdziesiąt tysięcy 00/100) od 2025-04-25 do 2025-05-24,
640 000,00USD (słownie złotych: sześćset czterdzieści tysięcy 00/100) od 2025-05-25 do 2025-06-24,
500 000,00 USD (słownie złotych: pięćset tysięcy 00/100) od 2025-06-25 do 2025-07-24,
360 000,00 USD (słownie złotych: trzysta sześćdziesiąt tysięcy 00/100) od 2025-07-25 do 2025-08-24.
Okres wykorzystywania kredytu upływa z dniem 24 sierpnia 2025 roku.
Oprocentowanie kredytów według zmiennej stopy procentowej, stanowiące sumę wskaźnika referencyjnego dla waluty USD SOFR O/N i marży Banku.
Strony ustaliły, że prawnym zabezpieczeniem spłaty wierzytelności Banku Millennium S.A. jest:
1. Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Spółkę
2. Gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego, z siedzibą w Warszawie (dalej „BGK”) w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Kryzysowych PLG-FGK w wysokości 80% kwoty kredytu.
Pozostałe warunki umowy, oprocentowanie, stawki prowizji i opłat bankowych nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-08-25 Marcin Olszewski Wiceprezes Zarządu Marcin Olszewski
2023-08-25 Jacek Kozubowski Wiceprezes Zarządu Jacek Kozubowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt z niską marżą dla przedsiębiorców

Kredyt z niską marżą dla przedsiębiorców

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki