REKLAMA

NOVITA: Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej

2020-09-24 11:54
publikacja
2020-09-24 11:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 20
Data sporządzenia: 2020-09-24
Skrócona nazwa emitenta
NOVITA
Temat
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd „NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze (dalej "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki, mając na uwadze stanowisko Zarządu, wskazane w raporcie bieżącym nr 21/20 z dnia 17.09.2020 r., pozytywnie zaopiniowała podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „NOVITA” S.A. uchwały w sprawie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej w wysokości 27 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów złotych) ze środków pochodzących z istniejącego w Spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat ubiegłych, zgodnie z projektem uchwały zgłoszonym przez akcjonariusza Spółki TEBESA Sp. z o.o.

Podstawa prawna: art. 17 ust.1 Rozporządzenia MAR

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-24 Radosław Muzioł Prezes Zarządu
2020-09-24 Jakub Rękosiewicz Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki