REKLAMA

NEWAG S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał

2021-06-01 17:35
publikacja
2021-06-01 17:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_NEWAG_ZWZA_28.06.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZA_28.06.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Dokumentacja_przedkladana_do_rozpatrzenia_na_ZWZA_NEWAG_28.06.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Newag_-_raport_z_uslugi_atestacyjnej_dot._oceny_SoW.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_NEWAG_S.A._2019_i_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-01
Skrócona nazwa emitenta
NEWAG S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd NEWAG S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 [1] Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2021 r. o godz. 11:00 w Nowym Sączu przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 3.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał z uzasadnieniem oraz dokumentacja przedkładana Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 20 kwietnia 2018 r. z późń. zm.).
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie NEWAG ZWZA 28.06.2021.pdfOgłoszenie NEWAG ZWZA 28.06.2021.pdf Ogłoszenie ZWZ NEWAG S.A. 28.06.2021
Projekty uchwał ZWZA 28.06.2021.pdfProjekty uchwał ZWZA 28.06.2021.pdf Projekty uchwał ZWZ NEWAG S.A. 28.06.2021
Dokumentacja przedkładana do rozpatrzenia na ZWZA NEWAG 28.06.2021.pdfDokumentacja przedkładana do rozpatrzenia na ZWZA NEWAG 28.06.2021.pdf Dokumentacja ZWZ NEWAG S.A. 28.06.2021
Newag - raport z usługi atestacyjnej dot. oceny SoW.pdfNewag - raport z usługi atestacyjnej dot. oceny SoW.pdf Raport biegłego z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach NEWAG S.A. 2019-2020
Sprawozdanie o wynagrodzeniach NEWAG S.A. 2019 i 2020.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach NEWAG S.A. 2019 i 2020.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach NEWAG S.A. 2019-2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-01 Zbigniew Konieczek Prezes Zarządu
2021-06-01 Bogdan Borek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki