NEWAG S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 05.06.2019

2019-06-10 14:36
publikacja
2019-06-10 14:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-10
Skrócona nazwa emitenta
NEWAG S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 05.06.2019
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd NEWAG S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 5 czerwca 2019 roku („ZWZ”).

JAKUBAS INVESTMENT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - wykonywała prawo głosu z 18 292 990 akcji, dających prawo do 18 292 990 głosów, reprezentujących 53,29 % liczby głosów na ZWZ oraz stanowiących 40,65 % ogólnej liczby głosów.

NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY - wykonywał prawo głosu z 4 000 000 akcji, dających prawo do 4 000 000 głosów, reprezentujących 11,65 % liczby głosów na ZWZ oraz stanowiących 8,89 % ogólnej liczby głosów.

AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA SANTANDER - wykonywał prawo głosu z 3 600 000 akcji, dających prawo do 3 600 000 głosów, reprezentujących 10,49 % liczby głosów na ZWZ oraz stanowiących 8,00 % ogólnej liczby głosów.

OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ" - wykonywał prawo głosu z 3 274 000 akcji, dających prawo do 3 274 000 głosów, reprezentujących 9,54 % liczby głosów na ZWZ oraz stanowiących 7,28 % ogólnej liczby głosów.

METLIFE OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY - wykonywał prawo głosu z 3 000 000 akcji, dających prawo do 3 000 000 głosów, reprezentujących 8,74 % liczby głosów na ZWZ oraz stanowiących 6,67 % ogólnej liczby głosów.

GOVERNMENT OF NORWAY - wykonywał prawo głosu z 1 717 591 akcji, dających prawo do 1 717 591 głosów, reprezentujących 5,00 % liczby głosów na ZWZ oraz stanowiących 3,82 % ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-10 Zbigniew Konieczek Prezes Zarządu
2019-06-10 Bogdan Borek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki