REKLAMA

NEWAG S.A.: Rekomendacja Rady Nadzorczej w przedmiocie podziału zysku za rok 2020

2021-05-31 15:07
publikacja
2021-05-31 15:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-31
Skrócona nazwa emitenta
NEWAG S.A.
Temat
Rekomendacja Rady Nadzorczej w przedmiocie podziału zysku za rok 2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd NEWAG S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę
o zarekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2020 wynoszącego 169 138 511,62 zł na następujące cele:

1. kwotę 45 000 001,00 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co stanowi dywidendę w wysokości 1 zł na jedną akcję Spółki,

2. kwotę 124 138 510,62 zł na kapitał zapasowy Spółki.

Rekomendacja Rady Nadzorczej jest zgodna z rekomendacją Zarządu, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 10/2021.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2020 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-31 Zbigniew Konieczek Prezes Zarządu
2021-05-31 Bogdan Borek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki