REKLAMA
ZAGŁOSUJ

Mennica nie spodziewa się spadku popytu na kruszce

2021-11-04 10:48
publikacja
2021-11-04 10:48
Mennica nie spodziewa się spadku popytu na kruszce
Mennica nie spodziewa się spadku popytu na kruszce
fot. Michal Dyjuk / / FORUM

Mennica Polska nie spodziewa się zmniejszenia popytu na kruszce, gdyż pozostają one atrakcyjną inwestycją - poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes spółki Grzegorz Zambrzycki. Dodał, że spółka planuje pokazać w przychodach IV kwartału 2021 roku sprzedaż 50 mieszkań w projekcie "Bulwary Praskie", ale w 2022 roku może nastąpić przerwa w przychodach z deweloperki. Segment płatności elektronicznych ma wkrótce wrócić do "normalności".

"Segmenty menniczy i płatności elektroniczne historycznie zawsze co kwartał dostarczały stabilnych wyników. Wahaniami charakteryzował się segment deweloperski, którego przychody uzależnione były od przyjętego harmonogramu oddawania mieszkań do użytkowania i podpisywania ostatecznych aktów notarialnych. W kilku minionych latach doświadczyliśmy takiej sytuacji, gdzie po dobrym roku spowodowanym rozpoznaniem przychodów ze sprzedaży mieszkań pierwszego etapu projektu Mennica Residence, był rok pozbawiony tego typu znaczących wydarzeń. Niemniej jednak ostatnie dwa lata, tj. rok 2020 oraz 2021, to znów znaczący wpływ tego segmentu na obraz naszego sprawozdania finansowego – rozpoznanie przychodów z drugiego etapu tej prestiżowej inwestycji" - powiedział prezes.

"Ostatnie dwa lata, a w szczególności trzy kwartały tego roku, to również dynamiczny rozwój sprzedaży produktów inwestycyjnych – złota i srebra – wykazywany w segmencie menniczym. Wyniki za pierwsze dziewięć miesięcy tego roku są wyższe niż zakładaliśmy, po i tak już bardzo dobrym roku poprzednim. Po trzech kwartałach 2021 roku wynik segmentu był porównywalny do wyniku segmentu deweloperskiego, czego wcześniej nie doświadczaliśmy. Projekty deweloperskie zazwyczaj generują tak dobre wyniki, że znacząco przewyższają pozostałą naszą działalność. (...) Choć nie mamy w zwyczaju publikacji, czy też nawet odnoszenia się do spodziewanych wyników w nadchodzących okresach, to zaznaczę, że nie widzimy przesłanek do osłabnięcia apetytu rynku na produkty inwestycyjne, czyli kruszce. Produkty te są nadal bardzo atrakcyjnym sposobem na lokowanie pieniędzy. Atrakcyjniejszym od innych instrumentów takich jak lokaty bankowe, czy inwestycje w akcje spółek notowanych" - dodał.

Przychody grupy w segmencie menniczym wzrosły po trzech kwartałach 2021 roku o blisko 50 proc. do 686,7 mln zł. Wynik segmentu poprawił się do 43 mln zł z 39,5 mln zł, EBITDA zwiększyła się do 47,2 mln zł z 43 mln zł przed rokiem.

W pierwszych trzech kwartałach br. przychody segmentu deweloperskiego Mennicy Polskiej wzrosły do 127,5 mln zł z 14,5 mln zł. Wynik segmentu wyniósł do 42,6 mln zł wobec -2,1 mln zł. EBIDTA wyniosła 44,7 mln zł wobec -0,8 mln zł w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku.

Mennica Polska prowadzi dwa projekty deweloperskie: "Mennica Residence" i "Bulwary Praskie.

Zambrzycki ocenił, że przychody ze sprzedaży ok. 50 mieszkań w projekcie "Bulwary Praskie" mogą pojawić się w wynikach grupy w ostatnim kwartale br. W 2022 roku może nastąpić przerwa w wykazywaniu sprzedaż lokali w wynikach Mennicy.

"W segmencie deweloperskim pozostało nam około 50 mieszkań z pierwszego budynku projektu +Bulwary Praskie+, których sprzedaż jeszcze nie została wykazana w naszych przychodach. Zakładam więc, że czwartym kwartale mogą one pojawić się w naszych wynikach. Obecnie realizujemy budowę kolejnych czterech budynków projektu +Bulwarów Praskich+. Za chwilę rozpoczniemy też budowę piątego. Czas realizacji budowy to 18 do 22 miesięcy. Nasza umowa z generalnym wykonawcą zakłada, że etap ten będzie ukończony w czwartym kwartale 2022 roku. Istnieje zatem szansa, że jakąś część z tej inwestycji uda nam się wykazać w przychodach ostatniego kwartału przyszłego roku. Mając jednak na uwadze doświadczenia innych projektów, przejście przez procedury administracyjne, może nam to uniemożliwić" - zaznaczył.

Grupa jest też właścicielem połowy udziałów w biurowcu Mennica Legacy Tower.

"Jesteśmy cały czas gotowi na powrót do negocjacji w sprawie dokupienia 50 proc. udziałów w Mennica Legacy Tower od naszego biznesowego partnera. Na chwilę obecną uważamy, że ta inwestycja jest dla nas atrakcyjna. Warto przy tym zauważyć, że nasza oferta, którą złożyliśmy w lipcu bieżącego roku, była jedyną zgodną z umową joint venture, czyli bezwarunkową. Ważnym jej aspektem było wprowadzenie mechanizmu gwarantującego bezpośrednią spłatę zadłużenia pochodzącego z obligacji emitowanych przez struktury Golub GetHouse na cele finansowania inwestycji MLT, oraz chęć przeprowadzenia transakcji bez wykorzystania jakichkolwiek mechanizmów optymalizacji podatkowej" - podkreślił prezes.

Grupa Mennica Polska oraz Golub GetHouse posiadają obecnie po 50 proc. akcji spółki Mennica Towers GGH MT, prowadzącej inwestycję w biurowiec Mennica Legacy Tower. Mennica złożyła w lipcu ofertę odkupienia udziałów, ale druga strona nie ustosunkowała się do oferty i w sierpniu nastąpiło jej wygaśnięcie.

Poza segmentem menniczym i deweloperskim, grupa prowadzi także działalność w segmencie płatności elektronicznych (Karta Miejska).

"Segment płatności elektronicznych z powodu pandemii nadal generuje niższe przychody w stosunku do lat ubiegłych, ale są one kompensowane przez wyniki dwóch pozostałych omawianych już segmentów. To potwierdza zasadność strategii zakładającej dywersyfikację działalności" - powiedział Zambrzycki.

"Na początku ubiegłego roku intensywnie rozpoczęliśmy proces wewnętrznej przebudowy naszego segmentu płatności elektronicznych. Pandemia spowodowała wiele zmian. Praca zdalna – spadek zainteresowania transportem miejskim. To pociągnęło za sobą możliwość weryfikacji funkcjonowania oraz serwisowania naszych systemów. Mniej się używa, mniej się zużywa. Zweryfikowaliśmy umowy serwisowe, zapas części zamiennych oraz częstotliwość ich wymiany. W wyniku zakończonych z sukcesem negocjacji z miastami, w których działamy, przedłużyliśmy czas trwania praktycznie wszystkich obowiązujących umów. Odnotowujemy również podnoszący się poziom sprzedaży biletów we wszystkich naszych projektach. To, oraz nasze działania opisane powyżej, dają pełne przekonanie, że segment powróci wkrótce do normalności" - dodał.

Po trzech kwartałach 2021 roku przychody w segmencie płatności elektronicznych spadły do 127,5 mln zł z 132,5 mln zł. Wynik segmentu wyniósł -9,4 mln zł wobec -8,9 mln zł rdr. EBIDTA wyniosła 1,5 mln zł.

Grupa Mennica Polska zwiększyła zysk netto po trzech kwartałach 2021 roku do 84,1 mln zł z 9,7 mln zł rok wcześniej. EBITDA wzrosła w tym okresie do 92,3 mln zł z 45,5 mln zł. Przychody ze sprzedaży po trzech kwartałach br. zwiększyły się o ponad 50 proc. do 941,7 mln zł.

Ewa Pogodzińska (PAP Biznes)

epo/ asa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki