REKLAMA

MPiT: projekt nowego Prawa zamówień publicznych trafił do konsultacji

2019-01-24 18:16
publikacja
2019-01-24 18:16
fot. Marek Wiśniewski / Puls Biznesu

Wzrost liczby firm, w tym MŚP, startujących w przetargach oraz wydawanie pieniędzy w systemie zamówień publicznych, w sposób uwzględniający - np. wzrost innowacyjności takie m.in. mają być efekty nowego Prawa zamówień publicznych, którego projekt trafił do konsultacji - podało MPiT.

Jak wskazało w czwartkowym komunikacie ministerstwo przedsiębiorczości i technologii, skierowanemu właśnie do konsultacji, opiniowania i uzgodnień międzyresortowych projektowi ustawy towarzyszy projekt przepisów wprowadzających PZP.

Według szefowej MPiT Jadwigi Emilewicz na zamówienia publiczne nasze państwo co roku wydaje gigantyczne kwoty. "Mówimy bowiem aż o ok. 163,2 mld zł w 2017 r. To wartość odpowiadająca niemal połowie wartości inwestycji w gospodarce w 2017 r., kiedy nakłady brutto na środki trwałe wyniosły ponad 352 mld zł." - wskazała minister cytowana w komunikacie.

Resort chce, by te pieniądze - w większym stopniu niż dotychczas - przyczyniały się do wzmocnienia polskich firm. "Chcemy zmienić sytuację, w której do przetargów średnio startują nieco ponad 2 firmy, co powoduje, że - finansowany przecież z publicznych pieniędzy system - jest swoistym klubem dla wybranych. Po drugie chcemy nakierować ten ogromy strumień pieniędzy na wydatki pobudzające wzrost innowacyjności naszej gospodarki oraz realizację celów gospodarczych i społecznych" podkreśliła Emilewicz.

Nowa ustawa, jak dodał prezes Urzędu Zamówień Publicznych Hubert Nowak, "uwzględniając oczekiwania stron postępowania, uprości i uporządkuje przepisy, wpływając tym samym na lepsze funkcjonowanie całego systemu zamówień publicznych".

Jako przykład podał nową procedurę dla zamówień poniżej progów unijnych, nowością jest również objęcie regulacją całego procesu udzielenia zamówienia, od momentu planowania, do jego zrealizowania. "W aktualnych przepisach nacisk położony jest na etap samej procedury wyboru wykonawcy, w mniejszym zaś stopniu na etapach planowania i przygotowania oraz etapu wykonania, który powinien być celem wszystkich poprzedzających etapów" - wyjaśnił Nowak, cytowany w komunikacie.

Jak wskazało MPiT, jednym z kluczowych rozwiązań nowych przepisów jest wprowadzenie procedury uproszczonej poniżej tzw. progów unijnych oraz uproszczeń w innych trybach i konkursie, a także zasady efektywności zamówień publicznych. "Na rzecz wsparcia MŚP działać będzie natomiast m.in. obowiązek dostosowania do ich możliwości warunków udziału w zamówieniach poniżej progów unijnych. A także obowiązkowe częściowe płatności i zaliczki w dłuższych umowach oraz wzmocnienie podziału zamówień na części" - czytamy.

Na rzecz zrównoważenia pozycji stron działać mają m.in.: określenie zasady proporcjonalności warunków umów; wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych (czyli niedozwolonych); wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia. "Zamawiający będzie również zobowiązany do dokonania ewaluacji realizacji umowy, jeżeli pojawią się problemy" - wskazano.

Nowym rozwiązaniem jest wprowadzenie mechanizmu koncyliacji - tzn. ugodowego załatwiania największych sporów pomiędzy wykonawcą a zamawiającym na etapie wykonywania umowy. Projekt przewiduje też wzmocnienie roli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przygotowywaniu i propagowaniu dobrych praktyk i wzorców dokumentów, które będą stanowiły wsparcie dla zamawiających.

"Kierując ten projekt do konsultacji, jesteśmy otwarci na sugestie zmian" - podkreśliła minister Emilewicz. Zaznaczyła, że przygotowanie projektu poprzedziły konsultacje ogólnej koncepcji zmian. (PAP)

autor: Magdalena Jarco

maja/

Źródło:PAP
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki