REKLAMA

MOJ S.A.: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MOJ S.A. zwołane na dzień 31.05.2021 roku.

2021-05-04 15:22
publikacja
2021-05-04 15:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Uchwaly_na__Zwyczajne_Walnye_Zgromadzenie_Spolk_MOJ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Rady_Nadzorczej.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
raport_z_oceny_sprawozdania_o_wynagrodzeniach.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-04
Skrócona nazwa emitenta
MOJ S.A.
Temat
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MOJ S.A. zwołane na dzień 31.05.2021 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki MOJ S.A. w Katowicach w załączeniu przekazuje przygotowane projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie wraz z załącznikami :
- Sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2020 oku,
- Sprawozdanie MOJ S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej
za 2019 i 2020 rok.
- Raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2019 i 2020 rok”.
Załączniki
Plik Opis
Uchwały na Zwyczajne Walnye Zgromadzenie Spółk MOJ.pdfUchwały na Zwyczajne Walnye Zgromadzenie Spółk MOJ.pdf Projekty uchwał na ZWZ MOJ S.A.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.pdfSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku
Sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach
raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdfraport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf Raport z oceny Sprawozdania owynagrodzeniach

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-04 Jacek Kudela Prezes Zarządu
2021-05-04 Przemysław Biskup Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki