MOJ S.A.: Informacja Zarządu w sprawie wpływu koronawirusa Covid-19 na działalność Spółki

2020-03-23 13:32
publikacja
2020-03-23 13:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-23
Skrócona nazwa emitenta
MOJ S.A.
Temat
Informacja Zarządu w sprawie wpływu koronawirusa Covid-19 na działalność Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki MOJ S.A. w Katowicach("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") z dn. 12 marca 2020 roku w związku z zaleceniami Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd
i Papierów Wartościowych ("ESMA") ws. wpływu rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na działalność Spółki, wyniki finansowe i jej perspektywy, zawiadamia, że podjął wszelkie możliwe środki ostrożności i zwiększył zasady bezpieczeństwa pracowników Spółki, poprzez wprowadzenie i egzekwowanie zarządzeń sformułowanych na podstawie zaleceń Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
W przypadku obszarów funkcjonowania Spółki, tam gdzie to możliwe, został wprowadzony system pracy zdalnej,
który jest jednak ograniczony ze względu na profil produkcyjny Emitenta. Ponadto, ograniczono do niezbędnego
minimum liczbę spotkań, narad i przyjmowanie Gości, a te spotkania, które muszą mieć miejsce, odbywają się
przy zachowaniu zasad ochrony przed możliwością rozprzestrzeniania wirusa.
Spółka na bieżąco analizuje dostępne dane rynkowe oraz informacje o otoczeniu Emitenta w kontekście wpływu
pandemii na bieżącą działalność jak i perspektywy swojego rozwoju.
Spółka w okresie panującej pandemii przewiduje możliwość spadku przychodów, co może mieć wpływ na ostateczne wyniki finansowe. Jednakże na dzień publikacji raportu, z uwagi na brak bezpośredniej wspłpracy
z najbardziej narażonymi na skutki pandemi branżami oraz dynamicznie zmieniające się warunki makrokonomiczne Zarząd Spółki nie może w sposób jednoznaczny określić wpływu rozprzestrzeniania się
wirusa na działalność, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Spółki. Jednakże oceniając działalność Spółki w pierwszym kwartale(okresie pojawienia się i rozwoju pandemi) Zarząd korzystnie ocenia sytuację finansową.
W przypadku wystąpienia istotnych zdarzeń związanych z wpływem pandemii na działalność Spółki oraz
w przypadku wejścia w posiadanie wiarygodnych szacunków wpływu Epidemii na wyniki, Zarząd będzie
przekazywać stosowne informacje w kolejnych raportach bieżących.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-23 Jacek Kudela Prezes Zarządu
2020-03-23 Przemysław Biskup Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki