REKLAMA

MLP GROUP S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 9/2020 dotyczącego rejestracji zmiany Statutu spółki MLP GROUP S.A.

2020-09-21 15:42
publikacja
2020-09-21 15:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2020 K
Data sporządzenia: 2020-09-21
Skrócona nazwa emitenta
MLP GROUP S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 9/2020 dotyczącego rejestracji zmiany Statutu spółki MLP GROUP S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd MLP Group S.A. („Spółka”) informuje, że w treści raportu bieżącego nr 9/2020 opublikowanego w dniu 16 września 2020 roku omyłkowo została podana następująca treść:

„Spółka otrzymała informację, że pełnomocnikowi Spółki doręczone zostało postanowienie o dokonaniu wpisu wydane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w przedmiocie rejestracji zmiany statutu (…)”
podczas, gdy powinno być:
„Spółka otrzymała informację, że pełnomocnikowi Spółki doręczone zostało postanowienie o dokonaniu wpisu wydane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w przedmiocie rejestracji zmiany statutu (…)”

Pozostała treść raportu bieżącego nr 9/2020 pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-21 Radosław T. Krochta Prezes Zarządu
2020-09-21 Michael Shapiro Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki