REKLAMA
PIT 2023

MFO S.A.: Wstępne dane finansowe MFO S.A. za trzy kwartały 2023 roku

2023-11-06 11:43
publikacja
2023-11-06 11:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-06
Skrócona nazwa emitenta
MFO S.A.
Temat
Wstępne dane finansowe MFO S.A. za trzy kwartały 2023 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W związku z przyjętymi przez MFO S.A. (Spółka) Indywidualnymi Standardami Raportowania, Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości informację o wstępnych danych finansowych Spółki za trzy kwartały 2023 roku, które wykazały istotne odchylenia od średniej wielkości osiągniętej w analogicznym okresie w ciągu 3 ostatnich lat (wartość bazowa). Przyjęte przez Spółkę kryterium istotności oznacza zmianę na poziomie +/- 30 % w stosunku do wartości bazowej.
Istotne odchylenie wykazał wynik na działalności operacyjnej oraz wynik netto. Dodatkowo Zarząd podaje do wiadomości informację o przychodach ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów za trzy kwartały 2023 roku tj. okres od 01.01.2023 do 30.09.2023 roku wyniosły: 429.846 tys. zł (co stanowi spadek o 29,66% w stosunku do wartości bazowej, tj. średniej wielkości osiągniętej w analogicznym okresie w ciągu 3 ostatnich lat).
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) za trzy kwartały 2023 roku tj. okres od 01.01.2023 do 30.09.2023 roku wyniósł: 1.412 tys. zł (co stanowi spadek o 98,01% w stosunku do wartości bazowej, tj. średniej wielkości osiągniętej w analogicznym okresie w ciągu 3 ostatnich lat).
Strata netto za trzy kwartały 2023 roku tj. okres od 01.01.2023 do 30.09.2023 roku wyniosła: - 5.719 tys. zł (co stanowi spadek o 109,98% w stosunku do wartości bazowej, tj. średniej wielkości osiągniętej w analogicznym okresie w ciągu 3 ostatnich lat).
Zarząd informuje, że przedstawione powyżej dane finansowe mają charakter wstępny. Ostateczne dane zostaną przekazane do wiadomości publicznej w dniu 23 listopada 2023 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-06 Jakub Czerwiński Członek Zarządu
2023-11-06 Adam Piekutowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki