REKLAMA

MF: 12,5 mln osób przekazało 1 proc. podatku OPP - w sumie 557 mln zł

2015-09-30 17:21
publikacja
2015-09-30 17:21

12,5 mln osób przekazało 1 proc. podatku organizacjom pożytku publicznego; w sumie otrzymały one ponad 557 mln zł; to o ponad 50 mln więcej niż rok temu - wynika z informacji resortu finansów. Najwięcej, ponad136 mln zł, otrzymała Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą.

Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą pozostaje rekordzistą niezmiennie od kilku lat - w tym roku przekazano jej 136,1 mln zł. Następne w kolejności OPP otrzymały od podatników ponad 100 mln zł mniej: Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Słoneczko" - 20,7 mln zł, Avalon - Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym - 15,7 mln zł i Fundacja Rosa - 10,3 mln zł.

Organizacji, które w tym roku wsparli podatnicy, jest ponad 7,8 tys. Najmniejsze otrzymane kwota nie przekraczały 1 zł.

Jak wynika z informacji, którą opublikowało Ministerstwo Finansów, łączna kwota 1 proc. podatku przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) z rozliczenia za 2014 r. wyniosła 557,6 mln zł i stanowiła 0,74 proc. należnego podatku dochodowego. To o ponad 50 mln zł więcej niż rok wcześniej.

Liczba podatników, którzy w zeznaniach za 2014 r. złożyli wnioski o przekazanie 1 proc. należnego podatku na rzecz OPP, wyniosła 12,5 mln, czyli 47 proc. ogólnej liczby podatników (57 proc. liczby podatników wykazujących w zeznaniach należny podatek).

Zainteresowanie mechanizmem 1 proc. sukcesywnie rośnie - wskazuje MF. W pierwszym roku obowiązywania regulacji umożliwiających przekazywanie OPP 1 proc. podatku (w 2004 r., czyli chodziło o podatek za 2003 r.) zdecydowało się na to 80 tys. podatników (0,3 proc. ogółu), była to kwota 10,4 mln zł. Zdecydowany wzrost kwoty i liczby podatników nastąpił w 2008 r. (w rozliczeniu za 2007 r.), gdy procedury uproszczono - 1 proc. przekazują naczelnicy urzędów skarbowych, nie trzeba tego robić samemu.

Z badań CBOS wynika, że dla podatników ważne jest, jaki typ działalności prowadzi dana organizacja, czy jej cele są im bliskie (42 proc.). Jednak - jak pokazują badania - większość z nich nie pamięta w ogóle, jakiej organizacji przekazało 1 proc. swojego podatku lub potrafi określić tylko zakres jej działania, ale nie zna jej nazwy (np. "pomoc dzieciom", "jakaś organizacja kościelna", "zespół szkół").

Według CBOS wśród tych, którzy nie wypełnili rubryki pozwalającej na przekazanie 1 proc. OPP, mniej więcej co czwarta osoba (27 proc.) twierdziła, że miała zamiar przekazać 1 proc., ale zabrakło jej czasu lub zapomniała o tym. Natomiast co szósta (17 proc.) uzasadniała swoją decyzję brakiem zaufania do OPP. 15 proc. nie wiedziało, jak to zrobić, 5 proc. uznało, że wyliczona kwota była zbyt niska, żeby zadawać sobie dodatkowy trud.

Aby przekazać 1 proc. podatku wybranej OPP, wystarczy w odpowiednią rubrykę w zeznaniu podatkowym wpisać jej nazwę i numer KRS. Pieniądze zostaną przelane przez urząd skarbowy. Wykaz OPP uprawnionych do ubiegania się o 1 proc. dostępny jest na stronie www.pozytek.gov.pl.

Dużą część środków z 1 proc. za każdym razem otrzymują te organizacje, które zbierają na tzw. subkonta, czyli na rzecz konkretnych podopiecznych. Ich liczba ma bezpośrednie przełożenie na wynik organizacji.

Prezes Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" Stanisław Kowalski pytany o przyczyny sukcesu swojej organizacji, mówił PAP, że jest to zasługa rodziców dzieci pozostających pod opieką fundacji.

W listopadzie wejdzie w życie nowelizacja ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach, która wprowadza nowe mechanizmy współpracy między OPP a administracją publiczną.

Obecnie zdarza się, że organizacje uprawnione do zbierania 1 proc. podatku dochodowego de facto zbierają pieniądze dla innych organizacji, niekiedy pobierając za to opłaty, np. pod pretekstem zbierania składek członkowskich. Nowelizacja likwiduje taką możliwość. Chodzi o organizacje, które nigdy statusu OPP nie otrzymały oraz te, które z powodu niedopełniania związanych z tym obowiązków status ten utraciły. (PAP)

gdyj/ akw/

Źródło:PAP
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki