REKLAMA

MEDIACAP S.A.: Powzięcie informacji o wyrażeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody na wycofanie akcji Spółki z obrotu regulowanego

2022-02-25 19:27
publikacja
2022-02-25 19:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2022
Data sporządzenia: 2022-02-25
Skrócona nazwa emitenta
MEDIACAP S.A.
Temat
Powzięcie informacji o wyrażeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody na wycofanie akcji Spółki z obrotu regulowanego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2022 z dnia 7 stycznia 2022 r. Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 25 lutego 2022 r. Spółka powzięła informację o wyrażeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej: „KNF”) na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2022 r. decyzji w sprawie wyrażenia zgody na wycofanie 18.419.368 zdematerializowanych akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym z dniem 11 marca 2022 r. (dalej: „Decyzja”). W Decyzji wskazano dzień 11 marca 2022 r. jako termin, po upływie którego nastąpi wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „GPW”). W wykonaniu Decyzji Spółka zamierza niezwłocznie złożyć stosowny wniosek do GPW w sprawie wycofania wszystkich akcji wyemitowanych przez Spółkę z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-02-25 Jacek Olechowski Prezes Zarządu
2022-02-25 Edyta Gurazdowska Wiceprezes Zarządu
Tematy
(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki