REKLAMA

MAKARONY POLSKIE S.A.: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA uchwały o wypłacie dywidendy

2021-07-07 22:06
publikacja
2021-07-07 22:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-07
Skrócona nazwa emitenta
MAKARONY POLSKIE S.A.
Temat
Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA uchwały o wypłacie dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Spółka Makarony Polskie SA informuje, że w dniu 7 lipca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA podjęło uchwałę nr 16 o wypłacie dywidendy w wysokości 2 775 021,30 zł (słownie: dwa miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia jeden złotych 30/100), to jest 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) brutto na jedną akcję.

Dzień dywidendy został ustalony na dzień 15 lipca 2021 roku.
Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 30 września 2021 roku.

Do dywidendy uprawnionych jest 9 250 071 akcji Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-07 Beata Majewska-Karp Prokurent
2021-07-07 Grażyna Kozielec Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki