4,00 zł
-0,99% -0,04 zł
M.W. Trade S.A. (MWT)

Zmiany w składzie Zarządu Spółki

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zal._do_rb_22_Zyciorysy_Czlonkow_Zarzadu_Spolki.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2018
Data sporządzenia: 2018-09-27
Skrócona nazwa emitenta
M.W. TRADE
Temat
Zmiany w składzie Zarządu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd M.W. Trade SA (Spółka, Emitent) informuje, że 27 września 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki:

- powierzyła z dniem 27 września 2018 roku Członkowi Zarządu Spółki – Pani Marlenie Panence-Jakubiak - funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Życiorys zawodowy Pani Marleny Panenki-Jakubiak Spółka przekazuje w załączeniu.

- delegowała od dnia 27 września 2018 r. do dnia 27 grudnia 2018 r. Członka Rady Nadzorczej, Pełniącego Funkcję jej Przewodniczącego, Pana Krzysztofa Bieleckiego, do wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki. Życiorys zawodowy Pana Krzysztofa Jarosława Bieleckiego Spółka przekazuje w załączeniu.

Zgodnie z oświadczeniem Pani Marlena Panenka-Jakubiak oraz Pan Krzysztof Jarosław Bielecki nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do aktywności Emitenta oraz nie są oni wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Emitent wskazuje, że zmiany osobowe w składzie Zarządu nie mają wpływu na bieżącą działalność Spółki, zawarte umowy oraz planowane działania operacyjne, nie stanowią zagrożenia dla kontynuowania przez Spółkę czynności zgodnie z założoną strategią biznesową. Pani Marlena Panenka-Jakubiak jest od wielu lat zaangażowana w działalność Spółki, Pan Krzysztof Jarosław Bielecki jest związany ze Spółką od kwietnia 2017 roku, a co za tym idzie doskonale znają jej struktury, w związku z czym nie istnieje ryzyko zatrzymania dalszego rozwoju Emitenta.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
zał. do rb 22_Zyciorysy Czlonkow Zarządu Spółki.pdfzał. do rb 22_Zyciorysy Czlonkow Zarządu Spółki.pdf Zyciorysy Czlonkow Zarządu Spółki

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-09-27 Marlena Panenka-Jakubiak Prezes Zarządu
2018-09-27 Iwona Bednarska Prokurent
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl