REKLAMA
WAŻNE

M.W. TRADE: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

2020-01-30 14:22
publikacja
2020-01-30 14:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-30
Skrócona nazwa emitenta
M.W. TRADE
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd M.W. Trade SA (Spółka, Emitent) informuje, że raporty okresowe Spółki w 2020 roku będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

- Raport roczny za 2019 rok - 4.03.2020 roku,
- Raport kwartalny za I kwartał 2020 roku - 15.05.2020 roku,
- Raport półroczny za I półrocze 2020 roku - 14.08.2020 roku,
- Raport kwartalny za III kwartał 2020 roku - 6.11.2020 roku.

Zarząd Spółki informuje, iż stosownie do § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka rezygnuje z przekazania raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 roku oraz raportu kwartalnego za II kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna przekazania raportu:
§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-30 Marlena Panenka-Jakubiak Prezes Zarządu
2020-01-30 Grzegorz Rojewski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki