LIBET S.A.: Informacje o wniosku Zarządu dot. zagospodarowania zysku Spółki za rok obrotowy 2019 oraz opinii Rady Nadzorczej w sprawie tego wniosku.

2020-07-27 17:13
publikacja
2020-07-27 17:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-27
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Informacje o wniosku Zarządu dot. zagospodarowania zysku Spółki za rok obrotowy 2019 oraz opinii Rady Nadzorczej w sprawie tego wniosku.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A z/s we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 27 lipca 2020 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę o złożeniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wniosku aby zysk Spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie 25.280.925,81 PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych 81/100) przeznaczyć w całości na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
Rada Nadzorcza, na posiedzeniu w dniu 27 lipca 2020 roku mając na względzie, w szczególności perspektywy sytuacji makroekonomicznej Polski związane z sytuacją epidemiczną i spodziewany wpływ tej sytuacji na wysoce konkurencyjny rynek materiałów budowlanych (w tym materiałów nawierzchniowych) pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek Zarządu podejmując w tej sprawie jednomyślnie stosowną uchwałę.
Zarząd Spółki wskazuje, iż powyższe stanowią wniosek Zarządu i opinię Rady Nadzorczej Spółki o tym wniosku; wiążące decyzje w zakresie dot. zagospodarowania ww. zysku Spółki pozostają w kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-27 Thomas Lehmann Prezes Zarządu Thomas Lehmann
2020-07-27 Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Ireneusz Gronostaj
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki