REKLAMA
WEBINAR

LETUS CAPITAL S.A.: Powzięcie informacji o istotnych błędach w jednostkowym rachunku przepływów pieniężnych za 2020 rok

2022-11-29 09:06
publikacja
2022-11-29 09:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-29
Skrócona nazwa emitenta
LETUS CAPITAL S.A.
Temat
Powzięcie informacji o istotnych błędach w jednostkowym rachunku przepływów pieniężnych za 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Letus Capital S.A. (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje, że powziął informacje o istotnych błędach w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok 2020 r. w rachunku przepływów pieniężnych. Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało opublikowane komunikatem EBI nr 29/2022 z dnia 2 sierpnia 2022 r.
Wykaz błędnych pozycji:
1. W pozycji A.II Korekty razem jest 1 027 900,06 zł (powinno być 6 200,06 zł);
2. W pozycji A.II.7 Zmiana stanu należności jest -12 821,99 zł (powinno być 12 821,99 zł);
3. W pozycji A.II.10 Inne korekty jest 26 716,18 zł (powinno być -1 020 627,80 zł);
4. W pozycji A.III Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej jest 1 049 209,05 zł (powinno być 27 509,05 zł);
5. W pozycji B.II Wydatki jest 1 021 700,00 zł (powinno być 0,00 zł);
6. W pozycji B.II.3 jest 1 021 700,00 zł (powinno być 0,00 zł);
7. W pozycji B.III jest - 1 021 700,00 zł (powinno być 0,00 zł).
Zastosowana w rachunku przepływów pieniężnych prezentacja w obszarze przepływów środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej nie miała wpływu na rachunek zysków i strat i na strukturę bilansu, gdyż zobowiązanie z tytułu zapłaty ceny za udziały (zapłata za udziały spółki PHU Nafta-Trans sp. z o.o.) zostało prawidłowo zaprezentowane w pasywach bilansu w pozycji B.III.3.I. Inne zobowiązania oraz w bilansie została prawidłowo wskazana wartość środków pieniężnych na dzień bilansowy.
Nieprawidłowości stwierdzone w jednostkowym rachunku przepływów pieniężnych za rok 2020 zostaną wskazane i opisane w sprawozdaniu finansowym za 2022 r. poprzez dokonanie korekty prezentacyjnej w rachunku przepływów pieniężnych i szczegółowo opisanie w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. Powyższe zostaną wykonane zgodnie z regulacjami zawartymi w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 7 "Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja" (KSR nr 7).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-29 Tomasz Andrzejczak prezes zarządu Tomasz Andrzejczak
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki