LC CORP S.A.: Informacja o podjęciu uchwały o wypłacie dywidendy

2019-06-13 14:27
publikacja
2019-06-13 14:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-13
Skrócona nazwa emitenta
LC CORP S.A.
Temat
Informacja o podjęciu uchwały o wypłacie dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W związku z zakończeniem obrad zwołanego na dzień 13 czerwca 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A., Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2019 z dnia 17 maja 2019 r. w którym zamieszczona została treść uchwały nr 22 o wypłacie dywidendy, poniżej wskazuje warunki wypłaty dywidendy wynikające z podjętej uchwały nr 22:

a) Wysokość dywidendy: 120.840.743,97 zł
b) Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję: 0,27 zł
c) Liczba akcji objętych dywidendą: 447.558.311 akcje
d) Dzień dywidendy: 19 sierpnia 2019 r.
e) Termin wypłaty dywidendy: 30 sierpnia 2019 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim(Dz.U. 2018 poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-13 Dariusz Niedośpiał Prezes Zarządu
2019-06-13 Radosław Stefurak Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki