REKLAMA

LAUREN PESO POLSKA S.A.: Zakończenie negocjacji oraz zawarcie umowy dystrybucji niewyłącznej

2020-10-01 13:34
publikacja
2020-10-01 13:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-01
Skrócona nazwa emitenta
LAUREN PESO POLSKA S.A.
Temat
Zakończenie negocjacji oraz zawarcie umowy dystrybucji niewyłącznej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej "Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 30/2020 z dnia 24 września 2020 roku (dot. rozpoczęcia negocjacji z producentem jednorazowych maseczek ochronnych) informuje o zakończeniu negocjacji oraz zawarciu w dniu dzisiejszym umowy ze spółką Hongbo Clean Energy Europe sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, KRS: 0000629071 (dalej: „Producent”) (dalej: „Umowa”), na mocy której strony nawiązały współpracę w zakresie niewyłącznej dystrybucji przez Emitenta produktów oferowanych przez Producenta, tj. masek medycznych oraz masek ochronnych.

Na mocy Umowy strony uregulowały zasady wzajemnej współpracy. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony, z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze stron Umowy, z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec danego okresu rozliczeniowego, którym jest miesiąc kalendarzowy. Jednakże Umowa ulega rozwiązaniu jeśli w okresie przejściowym, tj. od dnia zawarcia Umowy do zakończenia kolejnych trzech pełnych miesięcy kalendarzowych ilość produktów zamówionych przez Emitenta od Producenta nie przekroczy ilości ustalonej między stronami w ramach Umowy.

Zarząd Emitenta przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż zakończenie negocjacji oraz zawarcie Umowy stanowi realizację strategii Emitenta wskazanej w raporcie bieżącym ESPI nr 10/2020 (tj. oferowanie przez Emitenta usług obejmujących pośrednictwo w sprzedaży produktów z branży medycznej), a fakt zawarcia przedmiotowej Umowy może mieć wpływ na wyniki finansowe Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-01 Adrian Tabor Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki