REKLAMA
ZAGŁOSUJ

Kolejna skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego w interesie frankowców

2021-12-05 07:48
publikacja
2021-12-05 07:48
Kolejna skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego w interesie frankowców
Kolejna skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego w interesie frankowców
fot. marekusz / / Shutterstock

Egzekwowana jest umowa, której część kluczowych postanowień winna zostać uznana za nieważne. Sąd, wydając nakaz zapłaty, nie dostrzegł sprzeczności umowy z zasadami współżycia społecznego - wskazał Prokurator Generalny w skardze nadzwyczajnej dotyczącej frankowców.

"Bank w sposób niezgodny z przepisami przyznał sobie uprawnienia do jednostronnego i dowolnego regulowania wysokości rat kredytu indeksowanego kursem CHF, poprzez samodzielne wyznaczanie kursu kupna oraz sprzedaży tej waluty" - zaznaczyła Prokuratura Krajowa, informując o powodach skierowania przez PG tej skargi nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego.

Sprawa dotyczy umowy o kredyt hipoteczny z jesieni 2008 r., na podstawie której bank zobowiązał się oddać do dyspozycji kwotę 610 tys. zł na 300 miesięcy. "W umowie zastrzeżono, że kredyt jest indeksowany do waluty obcej – franka szwajcarskiego. Kredyt oprocentowany był według zmiennej stopy procentowej, która na dzień sporządzenia umowy wynosiła 6,555 proc. w stosunku rocznym" - przekazała PK.

"Z uwagi na zaprzestanie spłaty bank wypowiedział pozwanym umowę w lipcu 2015 r. Następie skierował do Sądu Okręgowego w Toruniu pozew w postępowaniu nakazowym o zapłatę solidarnie od pozwanych kwoty ponad 939 tys. zł wraz z odsetkami" - zaznaczyła PK.

Toruński sąd w maju 2016 r. nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu upominawczym nakazał kredytobiorcom, aby zapłacili bankowi solidarnie całą kwotę wraz z odsetkami oraz ponad 11 tys. zł zwrotu kosztów procesu. "Nakaz zapłaty, wobec braku zaskarżenia, uprawomocnił się, zaś w sierpniu 2016 r. sąd Toruniu nadał mu klauzulę wykonalności, po czym wszczęta została egzekucja komornicza" - zrelacjonowano.

Frankowcy wprawdzie - jak wskazano - złożyli pozew o ustalenie nieważności umowy kredytu, ewentualnie ustalenie nieważności albo braku mocy wiążącej wskazanych zapisów regulaminu kredytu oraz bezskuteczności wypowiedzenia umowy kredytowej. W lutym 2020 r. pozew został jednak prawomocnie oddalony.

"Umowa nie zapewniła kredytobiorcom żadnego instrumentu, który stanowiłby instrument obrony przed decyzjami banku w zakresie wyznaczonego kursu CHF, czy też pozwalającego weryfikować jego wysokość. Tym samym, pomiędzy stronami umowy zakłócona została równowaga kontraktowa" - podkreślono w argumentacji skargi nadzwyczajnej.

Jak zaznaczono, "waloryzacja rat kredytu udzielonego na podstawie umowy o kredyt hipoteczny odbywała się w oparciu o tabele kursowe sporządzane przez pozwanego, będące jego wewnętrznym dokumentem". "To uprawnienie banku do określania wysokości kursu CHF nie doznawało żadnych formalnie uregulowanych ograniczeń" - podkreślono, uzasadniając skargę.

"Klauzula waloryzacyjna może działać prawidłowo jedynie wówczas, gdy miernik wartości, według którego dokonywana jest waloryzacja ustalany jest w sposób obiektywny, a więc przede wszystkim w sposób niezależny od woli którejkolwiek stron umowy" - przypomina PK.

W ocenie PG orzeczenie toruńskiego sądu rażąco naruszyło zasady określone w konstytucji oraz przepisy unijne. "W ustawodawstwie UE konsumentom została bowiem przyznana wyjątkowa ochrona właśnie z tego powodu, że z gruntu znajdują się w słabszym, niż przedsiębiorca położeniu. Dotyczy to ich możliwości negocjacyjnych oraz stopnia poinformowania" - wskazano.

W związku z tym - jak poinformowała PK - w skardze "Prokurator Generalny wniósł o uchylenie zaskarżonego orzeczenia i przekazanie spawy do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Toruniu, a także o wydanie postanowienia o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego nakazu zapłaty do czasu ukończenia postępowania ze skargi nadzwyczajnej, z uwagi na grożącą pozwanym, niepowetowaną szkodę wynikającą z postępowania egzekucyjnego".

Instytucja skargi nadzwyczajnej została wprowadzona ustawą o SN, która weszła w życie w kwietniu 2018 r. Skargi takie mogą dotyczyć prawomocnych wyroków zapadłych nawet w końcu lat 90. W Sądzie Najwyższym rozpoznawaniem tych skarg zajmuje się Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Skargi nadzwyczajne mogą składać wymienione w ustawie podmioty - przede wszystkim Prokurator Generalny i Rzecznik Praw Obywatelskich.

autor: Marcin Jabłoński

Źródło:PAP
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (16)

dodaj komentarz
jpelerj
To skarga w jednej sprawie, konkretnego człowieka. Ktoś wie, jak ten człowiek jest powiązany z PIS albo stronnictwem Ziobry? Koledze chcą pomóc chyba, a piszą, jakby to miało dotyczyć wszystkich. Już widze, jak Ziobro masowo składa skargi nadzwyczajne LOL
demeryt_69
POdobno to wnuczek zięcia Ziobry?

volksempfanger
O! O! O! O!

tu tu tu tu tu tu tu tu

O! O! O! O!
prezestak
To UOKiK tsue itd a teraz sądy uznają a nie frankowicze ze ich okradziono
r4k
Warto byłoby ujawnić ile Ziober i rodzina wzilęli kredytów we frankach.
men24a
Ciężko mi pojąć jedną rzecz.
1.Człowiek, który wziął kredyt w walucie obcej szybko się zorientował, że jest okradany i za winowajcę uznał bank a nie rząd który systematycznie osłabia polską walutę.
2. Człowiek, który nie wziął kredytu w walucie obcej a złotówka nadal traci na wartości nawet nie względem
Ciężko mi pojąć jedną rzecz.
1.Człowiek, który wziął kredyt w walucie obcej szybko się zorientował, że jest okradany i za winowajcę uznał bank a nie rząd który systematycznie osłabia polską walutę.
2. Człowiek, który nie wziął kredytu w walucie obcej a złotówka nadal traci na wartości nawet nie względem twardych walut ale nawet Czeskiej korony (gdy występowaliśmy do UE, za 1 pln można było kupić 10 koron a teraz tylko 6) czy hrywny Ukraińskiej (umocniła się w tym roku względem pln o 15 %) a jego wynagrodzenie jest znacznie niższe od Greckiego czy Hiszpańskiego i kilkukrotnie mniejsze od niemieckiego, wmawia że żyje mu się coraz lepiej a rząd najjaśniejszej radzi sobie najlepiej na świcie ? Czy takiego człowieka można nazwać świrem ?

men24a
Ja zacząłem doceniać jas2 . On się chociaż nie kryje, zarabia w twardej walucie i chwali mocno polski rząd który osłabia PLN przez co Jaś coraz bogatszy jest, bo płaci swoim pracownikom coraz mniej. Szacun jas2
jas2
2021-11-23 15:19
Żeby eksport był bardziej opłacalny.
Właśnie dostałem zaległą płatność
Ja zacząłem doceniać jas2 . On się chociaż nie kryje, zarabia w twardej walucie i chwali mocno polski rząd który osłabia PLN przez co Jaś coraz bogatszy jest, bo płaci swoim pracownikom coraz mniej. Szacun jas2
jas2
2021-11-23 15:19
Żeby eksport był bardziej opłacalny.
Właśnie dostałem zaległą płatność w EUR i po raz pierwszy podziękowałem kontrahentowi za spóźnioną o 2 miesiące płatność
prezestak
To nie człowiek uznał tylko UOKiK tsue a teraz sądy
men24a odpowiada prezestak
A ja myślałem że to człowiek zorientował się że ktoś go okrada i poleciał do sądu a instytucje mu przyznały rację.
Tylko w drugiej sprawie jak rząd go robi w konia z wynagrodzeniami osłabiając PLN to wmawia sobie, że żyję mu się najlepiej od zaborów czy chrztu Polski i dogania Szwajcarię.


Widzowie
A ja myślałem że to człowiek zorientował się że ktoś go okrada i poleciał do sądu a instytucje mu przyznały rację.
Tylko w drugiej sprawie jak rząd go robi w konia z wynagrodzeniami osłabiając PLN to wmawia sobie, że żyję mu się najlepiej od zaborów czy chrztu Polski i dogania Szwajcarię.


Widzowie "Wiadomości" TVP mieli ostatnio okazję zapoznać się z bardzo ciekawym twierdzeniem. Wręcz awangardowym – nawet jak na standardy Telewizji Polskiej. Zdaniem autorów tego programu w sprawach gospodarczych Polska pod rządami PiS za rok przegoni Tajwan, a za 5 lat zrówna się ze Szwajcarią.

Płaca minimalna się podniosła niesamowicie, wyeliminowaliśmy skrajną biedę. Od czasów rozbiorów nie mieliśmy takich sukcesów – pękał z dumy w minionym tygodniu szef Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński.
marxs
trzeba mieć intelekt mniej niż ZERO żeby PISdolić o jakichś tam "zasadach" współzycia (hehe) społecznego kradzież kasy przez kredyciarzy z kont depozytariuszy banku to ma byc to "współżycie społeczne"?

Powiązane: Życie z frankiem

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki