Kino Polska TV S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.

2020-07-23 14:57
publikacja
2020-07-23 14:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_dzien_21_sierpnia_2020_r.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZ_KP_TV_SA_21_sierpnia_2020_r.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-23
Skrócona nazwa emitenta
Kino Polska TV S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Kino Polska TV S.A. („Spółka”) zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”):
- termin ZWZ: 21 sierpnia 2020 r., godz. 9:30,
- miejsce ZWZ: ul. Puławska 435A, Warszawa.

Treść ogłoszenia wraz z porządkiem obrad ZWZ oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 21 sierpnia 2020 r.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 21 sierpnia 2020 r.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 21 sierpnia 2020 r
Projekty uchwał ZWZ KP TV SA 21 sierpnia 2020 r.pdfProjekty uchwał ZWZ KP TV SA 21 sierpnia 2020 r.pdf Projekty uchwał ZWZ KP TV SA 21 sierpnia 2020 r

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-23 Bogusław Kisielewski Prezes Zarządu
2020-07-23 Katarzyna Woźnicka Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki