9,8000 zł
1,55% 0,1500 zł
Kino Polska TV SA (KPL)

Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-22
Skrócona nazwa emitenta
Kino Polska TV S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Kino Polska TV S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2020 r.:

Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2019
- termin publikacji: 19 marca 2020 r.

Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2019
- termin publikacji: 19 marca 2020 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r.
- termin publikacji: 14 maja 2020 r.

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 r.
- termin publikacji: 20 sierpnia 2020 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 r.
- termin publikacji: 19 listopada 2020 r.

Informacje o ewentualnych zmianach wyżej wskazanych terminów będą przekazywane w formie raportów bieżących.

Działając zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) („Rozporządzenie”), Spółka nie będzie przekazywała skonsolidowanych raportów kwartalnych za IV kwartał 2019 r. i za II kwartał 2020 r.

Jednocześnie Emitent oświadcza, iż na podstawie § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia w skonsolidowanych raportach kwartalnych zamieszczać będzie kwartalne informacje finansowe, a w skonsolidowanym raporcie półrocznym – skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu niniejszego sprawozdania.

Podstawa prawna:
§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego parostwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-22 Bogusław Kisielewski Prezes Zarządu
2020-01-22 Marcin Kowalski Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • NWZA ws. powołania członka RN.

  • Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2019 rok.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.