REKLAMA

KUBOTA S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 1/2023

2023-02-17 13:58
publikacja
2023-02-17 13:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ESPI_1_2023_Korekta_rapotu_ESPI_1_2023_zal._AS.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ESPI_1_2023_Korekta_rapotu_ESPI_1_2023_zal._DF.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2023
Data sporządzenia: 2023-02-17
Skrócona nazwa emitenta
KUBOTA S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego ESPI nr 1/2023
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Kubota S.A. z siedzibą w Łodzi [„Spółka”, „Emitent"] niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego ESPI nr 1/2023 opublikowanego w dniu 15 lutego 2023 roku.
Korekta raportu ESPI związana jest z błędnym opublikowaniem przez Spółkę załączników do raportu ESPI w ten sposób, iż oba załączniki są tym samym zawiadomieniem tj. zawiadomieniem otrzymanym od Pani Aliny Sztoch. Raport ESPI nie zawiera natomiast otrzymanego przez Spółkę zawiadomienia od Pani Dominiki Florczak.
W ramach niniejszej korekty Zarząd uzupełnia również treść raportu ESPI o krótkie wyjaśnienie dot. otrzymanych zawiadomień.
Treść raportu przed korektą:
Zarząd Kubota S.A. z siedzibą w Łodzi ["Spółka", "Emitent"] niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 15 lutego 2023 roku do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia z art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pani Aliny Sztoch oraz Pani Dominiki Florczak.
Treść raportu po korekcie:
Zarząd Kubota S.A. z siedzibą w Łodzi [„Spółka”, „Emitent"] niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 15 lutego 2023 roku do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia z art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pani Aliny Sztoch oraz Pani Dominiki Florczak.
Treść przedmiotowych zawiadomień przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.
Emitent wskazuje, iż otrzymane zawiadomienia związane są z rejestracją akcji serii E Spółki, które dotychczas były zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych KDPW pod warunkiem wyznaczenia pierwszego dnia notowania akcji serii E Spółki w alternatywnym systemie obrotu. W związku z powyższym w dniu 10 lutego 2023 roku tj. w dniu pierwszego notowania akcji serii E Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, doszło do rejestracji akcji serii E w depozycie papierów wartościowych.
Emitent wskazuje, iż podczas ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji do obrotu, akcje serii E były uwzględniane przez Spółkę w prezentowanej strukturze akcjonariatu w Dokumencie Informacyjnym.
Załączniki
Plik Opis
ESPI 1_2023_Korekta rapotu ESPI 1_2023_zał. AS.pdfESPI 1_2023_Korekta rapotu ESPI 1_2023_zał. AS.pdf
ESPI 1_2023_Korekta rapotu ESPI 1_2023_zał. DF.pdfESPI 1_2023_Korekta rapotu ESPI 1_2023_zał. DF.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-02-17 Alina Sztoch Prezeska zarządu
2023-02-17 Joanna Kwiatkowska Wiceprezeska zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki