REKLAMA
WAŻNE

KRYNICA VITAMIN S.A.: Zmiany w składzie Zarządu Spółki

2022-01-27 23:17
publikacja
2022-01-27 23:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-27
Skrócona nazwa emitenta
KRYNICA VITAMIN S.A.
Temat
Zmiany w składzie Zarządu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27 stycznia 2022 r. Pan Wojciech Piotrowski złożył rezygnację z członkostwa w Zarządzie Spółki z dniem 31 stycznia 2022 r. Pan Wojciech Piotrowski będzie kontynuował współpracę ze Spółką, w charakterze doradcy i koordynatora projektów.

W tym samym dniu Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o powołaniu do składu Zarządu Pani Marty Kamińskiej oraz Pana Mateusza Jesiołowskiego, powierzając im pełnienie od dnia 1 lutego 2022 r. funkcji Członków Zarządu Spółki.

Pani Marta Kamińska jest absolwentką Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji. Z Krynicą Vitamin S.A. jest związana od 2011 roku.
Doświadczenie zawodowe:
2021- obecnie Dyrektor Zakładu, Pełnomocnik Zarządu ds. systemu zarządzania jakością
2015-2021 Dyrektor ds. Jakości, Badań i Rozwoju, Pełnomocnik Zarządu ds. systemu zarządzania jakością
2013-2015 Kierownik Działu Rozwoju, Pełnomocnik Zarządu ds. systemu zarządzania jakością
2012-2013 Pełnomocnik Zarządu ds. systemu zarządzania jakością
2011-2012 Technolog w Krynicy Vitamin S.A.
2007-2010 Kierownik Kontroli Jakości oraz Specjalista ds. Systemów Zapewnienia Jakości w Zakładach Mleczarskich Laktopol.

Pan Mateusz Jesiołowski jest absolwentem Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu. Od lat związany jest z analityką i optymalizacją procesów w firmach z branży spożywczej, chemicznej oraz tekstylnej. Odpowiadał za tworzenie struktur i systemów działów analitycznych, zarządzał wdrożeniami różnych systemów informatycznych oraz usprawniał procesy. Z Krynicą Vitamin S.A. jest związany od września 2020 roku, gdzie jako Pełnomocnik Prezesa Zarządu jest odpowiedzialny m.in. za wdrożenie systemu zarządzania magazynem WMS oraz systemem zarządzania produkcją MES.
Doświadczenie zawodowe:
2020-obecnie – Pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. projektów i optymalizacji procesów w Krynica Vitamin S.A.
2015-2020 - Tikkurila Polska S.A., Analityk sprzedaży, a następnie Kierownik działu wsparcia sprzedaży i analiz biznesowych
2011-2014 - Kofola-Hoop Polska S.A., Koordynator Projektu, a następnie Kierownik działu Wsparcia
2011 - Lynka sp. z o.o., Analityk Biznesowy
2006-2010 - Foodcare sp. z o.o., Analityk

Pani Marta Kamińska oraz Pan Mateusz Jesiołowski nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej, nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu, jak również nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-27 PIOTR CZACHOROWSKI PREZES ZARZĄDU PIOTR CZACHOROWSKI
2022-01-27 AGNIESZKA DONICA WICEPREZES ZARZĄDU AGNIESZKA DONICA
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki