REKLAMA

KRYNICA VITAMIN S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 6 grudnia 2022 r. wraz z projektami uchwał.

2022-11-09 15:42
publikacja
2022-11-09 15:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
KRYNICAV_Ogloszenie_o_NWZ_06-12-2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
KRYNICAV_Projekty_uchwal_na_NWZ_06-12-2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-09
Skrócona nazwa emitenta
KRYNICA VITAMIN S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 6 grudnia 2022 r. wraz z projektami uchwał.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w zw. art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 6 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 6 grudnia 2022 r., o godz. 11: 00, w Warszawie przy ul. Karkonoszy 8, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał.
Załączniki
Plik Opis
KRYNICAV_Ogloszenie_o_NWZ_06-12-2022.pdfKRYNICAV_Ogloszenie_o_NWZ_06-12-2022.pdf Krynica Vitamin S.A. Ogłoszenie o NWZ 06 12 2022 r.
KRYNICAV_Projekty_uchwal_na_NWZ_06-12-2022.pdfKRYNICAV_Projekty_uchwal_na_NWZ_06-12-2022.pdf Krynica Vitamin S.A Projekty uchwał na NWZ 06 12 2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-09 Piotr Czachorowicz Prezes Zarządu Piotr Czachorowicz
2022-11-09 Agnieszka Donica Wiceprezes Zarządu Agnieszka Donica
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki