Zmiana wysokości kapitału zakładowego Spółki zależnej

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2019
Data sporządzenia: 2019-03-05
Skrócona nazwa emitenta
KREZUS SA
Temat
Zmiana wysokości kapitału zakładowego Spółki zależnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Krezus S.A. z siedzibą Toruniu (dalej: „Krezus”, „Emitent”) informuje, iż dnia 5 marca 2019 r. otrzymał informację o wydaniu postanowienia przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, które dotyczy między innymi podwyższenia kapitału zakładowego spółki pod firmą KREZUS ENERGIA WIATROWA sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (KRS: 0000614544) w wyniku zmiany § 5 umowy tejże spółki. W wyniku dokonanego podwyższenia powstało 1.751 udziałów o łącznej wartości nominalnej 87.550,00 PLN w kapitale zakładowym KREZUS ENERGIA WIATROWA sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, które zostało objęte przez spółkę pod firmą STARCOM INVEST sp. z o.o. (KRS: 0000729525) w wyniku wpłaty wkładu pieniężnego w równowartości 87.550,00 PLN. Podwyższenie zostało dokonane na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 6 grudnia 2018 r.

Zarząd Emitenta informuje, iż przed dokonaniem podwyższenia kapitału zakładowego KREZUS ENERGIA WIATROWA sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu Emitent posiadał w kapitale zakładowym tejże spółki 100 udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 PLN (100 % kapitału zakładowego tejże spółki). Po dokonaniu podwyższenia Emitent posiada w KREZUS ENERGIA WIATROWA sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu 100 udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 PLN (5,40 % kapitału zakładowego tejże spółki).

Zarząd Krezus wskazuje, iż w jego ocenie podwyższenie było konieczne ze względu na:
1)ryzyko zaprzestania prowadzenia działalności przez KREZUS ENERGIA WIATROWA sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu spowodowane osiągnięciem straty netto w wysokości 162.466,77 PLN za rok 2017 oraz wykazaniem ujemnych kapitałów własnych w wysokości 99.592,91 PLN na dzień 31 grudnia 2017 r., a także prognozowanym osiągnięciem straty za rok 2018 oraz ponownym wykazaniem ujemnych kapitałów własnych na dzień 31 grudnia 2018 r.;
2)posiadanie szeregu zaległości względem podmiotów współpracujących z tą spółką, przede wszystkim serwisujących urządzenia tejże spółki;
3)potrzebę zapobieżenia szkodzie majątkowej dotyczącej przede wszystkim urządzeń tejże spółki w wyniku zaistniałych awarii urządzeń w 2018 r.;
4)potrzebę modernizacji lub wymiany części urządzeń ze względu na ich stan techniczny oraz zużycie;
5)ryzyka związane z głównym przedmiotem działalności tejże spółki (branża OZE).

W ocenie Zarządu Emitenta dokonane podwyższenie kapitału zakładowego KREZUS ENERGIA WIATROWA sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu nie spowoduje negatywnych konsekwencji dla Emitenta, gdyż od 2017 r. spółka ta nie wykazała jakichkolwiek zysków, a stan jej finansów przed podwyższeniem kapitału zakładowego wskazywał wręcz na realne zagrożenie kontynuacji jej działalności w roku 2019. Zarząd Emitenta spodziewa się natomiast, iż dokapitalizowanie KREZUS ENERGIA WIATROWA sp. z o.o. urealnia otrzymanie przez Emitenta dywidendy z praw udziałowych w przyszłości w przypadku zakończenia procesu modernizacji i napraw urządzeń, a także po uregulowaniu wszelkich zaległości tejże spółki.




MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-05 Mateusz Gromek Prezes Zarządu Emitenta
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.