REKLAMA
BELKA ZA 2022 ROK

KOMPUTRONIK S.A.: Wpływ wniosków o uzasadnienie postanowień w przedmiocie zatwierdzenia układów Emitenta oraz spółki Komputronik Biznes sp. z o.o.

2022-10-20 10:45
publikacja
2022-10-20 10:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2022
Data sporządzenia: 2022-10-20
Skrócona nazwa emitenta
KOMPUTRONIK S.A.
Temat
Wpływ wniosków o uzasadnienie postanowień w przedmiocie zatwierdzenia układów Emitenta oraz spółki Komputronik Biznes sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Komputronik S.A. w restrukturyzacji (Spółka, Emitent) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 28/2022/K z dnia 28.09.2022 r. oraz nr 29/2022/K z dnia 28.09.2022 r., w których to raportach Emitent przekazał do wiadomości publicznej informacje o wydaniu przez sąd restrukturyzacyjny nieprawomocnych postanowień w przedmiocie zatwierdzenia układów Emitenta oraz spółki zależnej – Komputronik Biznes sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu (Komputronik Biznes) informuje, iż w dniu 19.10.2022 roku powziął od ustanowionego w postępowaniach sanacyjnych zarządcy (Zarządca) informację o:
1. wpływie jedynego wniosku o uzasadnienie postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu Emitenta złożonego przez Skarb Państwa reprezentowany przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu,
2. braku wpływu wniosku o uzasadnienie postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu Komputronik Biznes.
Jednocześnie Emitent wskazuje, iż stosowanie do informacji zamieszczonej w raportach bieżących nr 28/2022/K z dnia 28.09.2022 r. oraz nr 29/2022/K z dnia 28.09.2022 r. postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układów Emitenta oraz Komputronik Biznes zostały opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 5 października 2022 roku. Tym samym termin na złożenie wniosków o uzasadnienie upłynął w dniu 12.10.2022 r., przy czym termin uważa się za zachowany m.in. jeśli przed jego upływem pismo w formie przesyłki poleconej zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego.

Biorąc pod uwagę powyższe, Emitent oczekuje, iż w najbliższym czasie sąd stwierdzi prawomocność postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu Komputronik Biznes. Dalsze etapy postępowania restrukturyzacyjnego Emitenta uzależnione są natomiast od terminu sporządzenia uzasadnienia postanowienia sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu Emitenta oraz ewentualnego wniesienia zażalenia na to postanowienie.
W przypadku braku zażaleń na postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układów Emitenta oraz Komputronik Biznes, a także w przypadku ich oddalenia układy stają się prawomocne, postępowania restrukturyzacyjne są zakończone, a dłużnicy są zobowiązani do przystąpienia do realizacji układów. Jednocześnie zażalenie może zostać wniesione tylko w przypadku uprzedniego skutecznego złożenia wniosku o uzasadnienie postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu.

Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.  

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-10-20 Wojciech Buczkowski Prezes Zarządu Wojciech Buczkowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Znajdź pracownika na Pracuj.pl już od 41,70 zł!

Znajdź pracownika na Pracuj.pl już od 41,70 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki