REKLAMA

KOFAMA: Otrzymanie od akcjonariusza żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2020-04-29 15:27
publikacja
2020-04-29 15:27
Zarząd Spółki KOFAMA Koźle S.A. (dalej Spółka) informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2020 r. wpłynęło do Spółki - złożone w trybie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych – żądanie od akcjonariusza posiadającego 73,59% akcji Spółki - Zarmen spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Akcjonariusz wnosi, aby zgromadzenie podjęło uchwały:
1.o wycofaniu akcji spółki serii C1 i C2 z obrotu w alternatywnym systemie obrotu,
2.rozstrzygającej, iż koszty zwołania zgromadzenia poniesie Spółka.

Spółka zamierza dokonać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Spółek Handlowych i zgodnie z wnioskiem akcjonariusza, o czym poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1a) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki