KNF postuluje zwiększenie poziomu ochrony indywidualnych klientów UFK

2020-09-10 13:56
publikacja
2020-09-10 13:56
fot. Marcin Smolinski / Shutterstock

KNF dostrzega konieczność zwiększenia poziomu ochrony klientów indywidualnych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) do takiego, jaki mają uczestnicy funduszy inwestycyjnych otwartych - napisała KNF w uwagach do projektu ustawy określającej zasady emisji instrumentów kapitałowych kwalifikowanych do kapitałów regulacyjnych.

"(...) UKNF dostrzega konieczność zmiany przepisów prawa w taki sposób, aby zapewnić klientom indywidualnym zakładów (ubezpieczeń - PAP) poziom ochrony zbliżony do tego, jaki mają uczestnicy funduszy inwestycyjnych otwartych i wyeliminowanie możliwości wykorzystywania przez instytucje finansowe istniejącej nierównowagi w przepisach dotyczących różnych form zbiorowego inwestowania" - napisano.

"W obecnym kształcie ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w zakresie doboru aktywów ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) nie zawiera de facto żadnych ograniczeń, poza koniecznością respektowania ogólnej zasady ostrożnego inwestora, pomimo że Dyrektywa Wypłacalność II daje krajom członkowskim możliwość uregulowania tego obszaru. Sytuacja ta powoduje, że klienci indywidualni zakładów ubezpieczeń są traktowani – w zakresie ochrony swoich interesów w przypadku nabywania produktów ubezpieczeniowych z UFK i na poziomie przepisów prawa – dużo gorzej niż inwestorzy indywidualni nabywający jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych" - dodano.

Jak wskazuje KNF, istniejąca nierównowaga w zakresie poziomu ochrony inwestorów między rynkiem ubezpieczeniowym i rynkiem funduszy inwestycyjnych prowadziła w ostatnich latach do arbitrażu regulacyjnego polegającego m.in. oferowaniu znacznej grupie klientów zakładów ubezpieczeń ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych lokujących istotną część lub nawet całość swoich aktywów w niepubliczne fundusze inwestycyjne zamknięte.

"Organ nadzoru podjął odpowiednie kroki, aby sytuacja taka nie powtórzyła się w przyszłości, jednakże brak systemowego rozwiązania tej kwestii na poziomie przepisów prawa generuje ciągłe ryzyko związane z „przepakowywaniem” różnych produktów i instrumentów o znacząco ponadprzeciętnym ryzyku inwestycyjnym, które nie powinny być oferowane szerokiemu kręgowi inwestorów indywidualnych w produkty ubezpieczeniowe" - dodano. (PAP Biznes)

tus/ osz/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (1)

dodaj komentarz
ajmagik
No no, już nam KNF przygotował stosowanie dyrektywy unijnej w sprawie podwójnej autoryzacji transakcji internetowych przy płatnościach kartą. PKO BP ma gdzieś ten wymóg, a KNF ma gdzieś skargi okradzionych klientów i wszystko jest pięknie... .

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki