REKLAMA
WEBINAR

KNF dopuściła możliwość przeznaczenia przez ubezpieczycieli 50 proc. zysku za 2020 r. na dywidendę

2020-12-16 17:50
publikacja
2020-12-16 17:50

KNF dopuściła możliwość wypłaty przez ubezpieczycieli dywidendy w wysokości maksymalnej równej 100 proc. zysku za '19 oraz 50 proc. zysku za '20 - podała Komisja w komunikacie.

KNF dopuściła możliwość przeznaczenia przez ubezpieczycieli 50 proc. zysku za 2020 r. na dywidendę
KNF dopuściła możliwość przeznaczenia przez ubezpieczycieli 50 proc. zysku za 2020 r. na dywidendę
fot. Piotr Zajda / / Shutterstock

Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła, by dywidendę dla wypłat z zysku roku 2019 wypłaciły wyłącznie zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, które spełniają kryteria określone przez KNF w stanowisku dotyczącym założeń polityki dywidendowej w 2020 r. z dnia 3 grudnia 2019 r.

Dla wypłat z zysku roku 2020 Komisja zaleca, by dywidendę wypłaciły wyłącznie zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, które spełniają wszystkie poniższe kryteria:

- otrzymały w ramach BION za 2019 rok ocenę ryzyka dobrą lub zadowalającą;

- w poszczególnych kwartałach 2020 roku nie wykazały niedoboru środków własnych na pokrycie wymogu kapitałowego (rozumianego jako maksimum z minimalnego wymogu kapitałowego (MCR) oraz kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR));

- w 2020 roku nie były objęte krótkoterminowym planem finansowym lub planem naprawczym;

- według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wielkość środków własnych bez odliczenia przewidywanych dywidend kształtowała się na poziomie co najmniej 175 proc. wysokości wymogów kapitałowych dla zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji oraz zakładów ubezpieczeń i reasekuracji prowadzących działalność w dziale I oraz co najmniej 150 proc. wysokości wymogów kapitałowych dla zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji oraz zakładów ubezpieczeń i reasekuracji prowadzących działalność w dziale II.

KNF podała, że zakłady ubezpieczeń spełniające powyższe kryteria mogą dokonać wypłaty dywidendy w wysokości maksymalnej równej 100 proc. wielkości zysku wypracowanego w roku 2019 oraz 50 proc. wielkości zysku wypracowanego w roku 2020 roku, przy czym pokrycie wymogów kapitałowych na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz dla kwartału, w którym wypłacono dywidendę, będzie na poziomie co najmniej 175 proc. dla zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji oraz zakładów ubezpieczeń i reasekuracji prowadzących działalność w dziale I oraz co najmniej 150 proc. dla zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji oraz zakładów ubezpieczeń i reasekuracji prowadzących działalność w dziale II.

"Zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji spełniające powyższe kryteria, przy podejmowaniu decyzji w sprawie wysokości dywidendy, powinny uwzględnić dodatkowe potrzeby kapitałowe w perspektywie dwunastu miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok, wynikające m.in. ze zmian w otoczeniu rynkowym i prawnym, a w szczególności z dużej niepewności co do dalszego rozwoju pandemii koronawirusa, a tym samym możliwymi dalszymi negatywnymi konsekwencjami tego stanu dla zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji, zakładu ubezpieczeń i reasekuracji" - napisano. (PAP Biznes)

seb/ doa/ asa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki