REKLAMA

K2 HOLDING S.A.: Powiadomienie o transakcjach na warrantach subskrypcyjnych zamiennych na akcje K2 Holding S.A. dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

2022-09-20 13:27
publikacja
2022-09-20 13:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zal._1_do_RB_36_2022_PW_objecie_warrantow_C2_MAR_19.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zal._2_do_RB_36_2022_PW_objecie_warrantow_C3_MAR_19.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zal._3_do_RB_36_2022_PW_objecie_warrantow_C4_MAR_19.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zal._4_do_RB_36_2022_AP_objecie_warrantow_C2_MAR_19.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zal._5_do_RB_36_2022_AP_objecie_warrantow_C3_MAR_19.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zal._6_do_RB_36_2022_AP_objecie_warrantow_C4_MAR_19.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zal._7_do_RB_36_2022_MPJ_objecie_warrantow_C2_MAR_19.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zal._8_do_RB_36_2022_MPJ_objecie_warrantow_C3_MAR_19.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zal._9_do_RB_36_2022_MPJ_objecie_warrantow_C4_MAR_19.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-20
Skrócona nazwa emitenta
K2 HOLDING S.A.
Temat
Powiadomienie o transakcjach na warrantach subskrypcyjnych zamiennych na akcje K2 Holding S.A. dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd K2 Holding S.A. (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Panów: Pawła Wujca, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Spółki, Artura Piątka, pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki oraz Michała Paschalisa – Jakubowicza, pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, powiadomienia o transakcjach na warrantach subskrypcyjnych serii C2, C3, C4 niezbywalnych w drodze czynności prawnej, uprawniających do objęcia takiej samej ilości akcji zwykłych na okaziciela odpowiednio serii C, D, E, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Powiadomienia stanowią załączniki do niniejszego Raportu.
Osoba dokonująca powiadomienia: Emilia Gajzler – Manager Biura Zarządu i Relacji Inwestorskich

Załączniki
Plik Opis
Zał._1_do_RB_36_2022_PW_objęcie_warrantów_C2_MAR_19.pdfZał._1_do_RB_36_2022_PW_objęcie_warrantów_C2_MAR_19.pdf Zał._1_do_RB_36_2022_PW_objęcie_warrantów_C2_MAR_19.pdf
Zał._2_do_RB_36_2022_PW_objęcie_warrantów_C3_MAR_19.pdfZał._2_do_RB_36_2022_PW_objęcie_warrantów_C3_MAR_19.pdf Zał._2_do_RB_36_2022_PW_objęcie_warrantów_C3_MAR_19.pdf
Zał._3_do_RB_36_2022_PW_objęcie_warrantów_C4_MAR_19.pdfZał._3_do_RB_36_2022_PW_objęcie_warrantów_C4_MAR_19.pdf Zał._3_do_RB_36_2022_PW_objęcie_warrantów_C4_MAR_19.pdf
Zał._4_do_RB_36_2022_AP_objęcie_warrantów_C2_MAR_19.pdfZał._4_do_RB_36_2022_AP_objęcie_warrantów_C2_MAR_19.pdf Zał._4_do_RB_36_2022_AP_objęcie_warrantów_C2_MAR_19.pdf
Zał._5_do_RB_36_2022_AP_objęcie_warrantów_C3_MAR_19.pdfZał._5_do_RB_36_2022_AP_objęcie_warrantów_C3_MAR_19.pdf Zał._5_do_RB_36_2022_AP_objęcie_warrantów_C3_MAR_19.pdf
Zał._6_do_RB_36_2022_AP_objęcie_warrantów_C4_MAR_19.pdfZał._6_do_RB_36_2022_AP_objęcie_warrantów_C4_MAR_19.pdf Zał._6_do_RB_36_2022_AP_objęcie_warrantów_C4_MAR_19.pdf
Zał._7_do_RB_36_2022_MPJ_objęcie_warrantów_C2_MAR_19.pdfZał._7_do_RB_36_2022_MPJ_objęcie_warrantów_C2_MAR_19.pdf Zał._7_do_RB_36_2022_MPJ_objęcie_warrantów_C2_MAR_19.pdf
Zał._8_do_RB_36_2022_MPJ_objęcie_warrantów_C3_MAR_19.pdfZał._8_do_RB_36_2022_MPJ_objęcie_warrantów_C3_MAR_19.pdf Zał._8_do_RB_36_2022_MPJ_objęcie_warrantów_C3_MAR_19.pdf
Zał._9_do_RB_36_2022_MPJ_objęcie_warrantów_C4_MAR_19.pdfZał._9_do_RB_36_2022_MPJ_objęcie_warrantów_C4_MAR_19.pdf Zał._9_do_RB_36_2022_MPJ_objęcie_warrantów_C4_MAR_19.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-20 Michał Paschalis - Jakubowicz Wiceprezes Zarządu Michał Paschalis - Jakubowicz
2022-09-20 Artur Piątek Wiceprezes Zarządu Artur Piątek
Tematy
(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki