Jak rozliczyć dochody z bitcoina za 2014 rok?

2015-01-22 06:00
publikacja
2015-01-22 06:00
fot. iStock/Thinkstock / Thinkstock

Rok 2014 nie był łaskawy dla posiadaczy kryptowalut - po hossie z 2013 r. przyszedł czas na spadki. Wartość walut to obecnie ok. 1/3 ich wartości z początku roku. Sprzedaż - niezależnie czy przyniosła zysk, czy stratę, powinna zostać rozliczona przed organem skarbowym.

Wybór prawidłowej deklaracji podatkowej jest możliwy dopiero, gdy wiadomo, z jakiego rodzaju źródłem przychodów ma się do czynienia. W przypadku zysków lub strat z tytułu handlu kryptowalutami należy rozliczać przychody z praw majątkowych. Jak wskazują bowiem urzędy skarbowe (np. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 26.06.2014 r., sygn.. akt IPPB1/415-276/14-4/EC), bitcoin i inne pochodne nie funkcjonują jako instrument rynku pieniężnego, a jako system wirtualnej waluty nie posiada uregulowania w przepisach prawa.

Waluta ta nie ma żadnego centralnego organu ani jakiejkolwiek instytucji sprawującej nad nią nadzór. Nie jest również stosowana w rozliczeniach międzynarodowych w sensie prawnym, ponieważ nie posługują się tym żadne instytucje publiczne.

Dochód lub stratę z bitcoin - rozlicz w PIT-36, PIT-28 lub PIT-36L (fot. iStock / Thinkstock)

Handluję prywatnie bitcoinem - składam PIT-36

Podatnik dokonujący prywatnego obrotu prawami majątkowymi zobowiązany jest rozliczyć dochód lub poniesioną stratę. Samodzielnie obowiązany jest również dokonać zapłaty podatku z tego tytułu.

Koszty uzyskania przychodów rozlicza się w tym przypadku korzystniejszą niż w przypadku handlu akcjami lub papierami wartościowymi metodą kasową. Zgodnie z nią dzień poniesienia wydatku będzie automatycznie datą, na jaką możliwe jest rozpoznanie kosztu podatkowego. Trzeba jednak pamiętać, by koszty rozliczać w zeznaniu rocznym nawet w przypadku, gdy w danym roku nie wykazuje się przychodów. 

Ostrożność przy rozliczeniach kosztów zakupu kryptowalut zaleca również Marcin Sobieszek, doradca podatkowy, partner w ATA Tax. Wskazuje on, że osoby fizyczne, dokonujące zakupu i sprzedaży kryptowalut poza działalnością gospodarczą, mają prawo do uwzględnienia wydatków na nabycie kryptowalut do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych, tj. w momencie ich poniesienia. W praktyce sytuacja taka może być problematyczna z uwagi na różne lata podatkowe, w których zostały poniesione wydatki na nabycie oraz osiągnięte zostały przychody. Przychody osiągnięte w latach następnych mogą wówczas zostać pomniejszone nie o faktyczne wydatki, ale o max. 50% straty podatkowej z lat ubiegłych (przed upływem 5-letniego okresu na wykorzystanie straty z danego roku). W przypadku uzyskania przychodu ze sprzedaży kryptowaluty po upływie 5 lat od jej nabycia dojdzie do sytuacji, kiedy opodatkowaniu będzie podlegał przychód ze sprzedaży bez równoczesnego pomniejszenia o korespondujące z przychodem koszty. 

Zarówno przychody, jak i koszty ich uzyskania z tytułu zakupu i sprzedaży bitcoinów, deklaruje się na druku PIT-36, składanym do końca kwietnia roku następującego po rozliczanym roku podatkowym.

Obrotu kryptowalutami nie należy rozliczać jako przychodu z kapitałów pieniężnych na druku PIT-38 (por. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, 25.02.2014 r., sygn.. akt IPPB2/415-842/13-2/MK).

Działalność gospodarcza a kryptowaluty – PIT-36, PIT-36L, PIT-28

Ciągłość i zorganizowanie handlu kryptowalutami może spowodować, że konieczne będzie rozliczanie dochodu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W przypadku prowadzenia przedsiębiorstwa opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatnik wybierze PIT-28. W takim przypadku do sprzedaży bitcoina zastosowanie będzie miała 3% stawka ryczałtowa (por. np. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, 18.07.2014 r., sygn.. akt IPTPB1/415-221/14-10/KSU). Deklarację podatkową złożyć należy do końca stycznia roku następującego po rozliczanym roku podatkowym.

W przypadku prowadzenia firmy opodatkowanej na zasadach ogólnych, przychody uzyskiwane ze sprzedaży kryptowalut należy zaliczać do tradycyjnych przychodów firmy. Na tej samej zasadzie postępować należy z ponoszonymi kosztami uzyskania. W efekcie, po zamknięciu roku sporządzić należy deklarację podatkową PIT-36. Na dochód lub stratę przedsiębiorstwa wpływać będzie wartość nabytych oraz sprzedanych jednostek bitcoin. 

Podobnie do zysków z działalności gospodarczej zaliczyć można dochód z krytptowaluty w przypadku, gdy przedsiębiorca zdecyduje się rozliczać firmę 19-procentowym podatkiem liniowym. W takiej sytuacji do końca kwietnia roku następującego po rozliczanym roku podatkowym, dochód z kryptowalut znajdzie się na PIT-36L.      

Rozlicz nie tylko dochód, ale i stratę z bitcoina 

Obecna sytuacja na rynku bitcoin powoduje, że podatnicy rozpoczynający handlować lub sprzedający walutę poniżej ceny zakupu rozliczą stratę podatkową. Warto ją wykazać szczególnie ze względu na fakt, że rozliczać ją można przez najbliższe 5 lat.

Dodatkowo metoda kasowa rozliczania kosztów zakupu kryptowalut powoduje, że kosztów nie rozliczamy w roku sprzedaży bitcoina, lecz w roku jego zakupu (czyli w roku faktycznego poniesienia kosztu). Jeżeli podatnik zapomni o rozliczeniu wydatku, a następnie w latach kolejnych sprzeda walutę ze stratą w stosunku do ceny nabycia, to i tak wykazać będzie musiał w rocznej deklaracji podatkowej przychód ze zbycia – zgodny z ceną, jaką uzyskał ze sprzedaży. Koszty uzyskania przychodów ze zbycia kryptowalut są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione.

Sytuacja taka skłania do zmian w prawie. Jak wskazuje Marcin Sobieszek, uzasadnione byłoby w tej sytuacji wprowadzenie szczególnej regulacji do ustawy o PIT, na podstawie której osoby handlujące kryptowalutami mogłyby rozpoznawać koszt uzyskania przychodów dopiero w momencie uzyskania przychodów ze sprzedaży (analogicznie jak w przypadku np. zbycia papierów wartościowych).


Źródło:
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (5)

dodaj komentarz
~Woda
Ani o ZUS?! Pewno jakby się spytać urzędników, to oprócz podatku dochodowego, trzeba zapłacić jeszcze 23% VAT-u, a z tego co zostanie ZUS, i to cały - łącznie z ZUSem pracodawcy, FP itd...
hhh odpowiada ~Woda
A dlaczego ZUS jeśli nie prowadzosz działalności?
~jss
kazde ujawniesie sie tym bandytom z us to idiotyzm - samo bycie polakiem to tez idiotyzm kazdy madry sp... z tego kraju i narodu jak najszybciej

Powiązane: Bitcoin

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki