REKLAMA

IZOSTAL S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Izostal S.A.

2022-07-05 10:03
publikacja
2022-07-05 10:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
OGLOSZENIE_O_ZWOLANIU_NWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-05
Skrócona nazwa emitenta
IZOSTAL S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Izostal S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając zgodnie z § 14 ust. 4 Statutu Izostal S.A. oraz na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 w związku z art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Izostal S.A. zwołuje na dzień 4 sierpnia 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Dąbrowie Górniczej przy ul. Roździeńskiego 11a, o godzinie 12:00.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ.pdfOGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ.pdf OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IZOSTAL S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-05 Marek Mazurek Prezes Zarządu
2022-07-05 Michał Pietrek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 6,5% i zgarnij nawet 450 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 6,5% i zgarnij nawet 450 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki