REKLAMA
Weekend z Bankier.pl

IZOSTAL S.A.: Zawarcie przez Konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum), Ferrum S.A. (Partner Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. (Partner Konsorcjum) Aneksu do Umowy w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

2022-05-20 09:59
publikacja
2022-05-20 09:59
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-20
Skrócona nazwa emitenta
IZOSTAL S.A.
Temat
Zawarcie przez Konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum), Ferrum S.A. (Partner Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. (Partner Konsorcjum) Aneksu do Umowy w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2021 z dnia 23 listopada 2021 roku Zarząd Izostal S.A. (Spółka) informuje, że Konsorcjum firm (Wykonawca) w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum), Ferrum S.A. (Partner Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. (Partner Konsorcjum) w dniu 20 maja 2022 roku powzięło informację o drugostronnym podpisaniu z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. (Zamawiający) Aneksu do Umowy na wykonanie zadania pn.: „Dostawa izolowanych rur stalowych na potrzeby Gazociągu Gustorzyn – Wronów oraz Dolna Odra zamówienie nr 2”, numer postępowania: ZP/2021/04/0046/PZ, Część nr 1.

W toku realizacji przedmiotowej Umowy zaistniał stan siły wyższej, w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętą w dniu 24 lutego 2022 r. Następstwem tego są sankcje gospodarcze i indywidualne oraz znaczące ograniczenia w sektorze finansowym i handlu międzynarodowym. W związku z powyższym, Wykonawca musiał dokonać relokacji produkcji części Przedmiotu Umowy, co wiąże się ze wzrostem cen.

Na mocy zawartego Aneksu zwiększono wartość przedmiotowej Umowy do kwoty 218,6 mln PLN netto, co stanowi 268,9 mln PLN brutto.

Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy zmianie.

Zarząd Spółki uznaje zawarty Aneks za istotny ze względu na jego wysoką wartość.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-20 Michał Pietrek Wiceprezes Zarządu
2022-05-20 Mariusz Spałek Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki