REKLAMA

IZOSTAL S.A.: Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A. zwołanego na 4 sierpnia 2022 roku.

2022-07-05 10:07
publikacja
2022-07-05 10:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
PROJEKTY_UCHWAL_NWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ZAL_DO_UCHWALY_NR_3_2022_NWZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-05
Skrócona nazwa emitenta
IZOSTAL S.A.
Temat
Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A. zwołanego na 4 sierpnia 2022 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Izostal S.A. przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść projektów uchwał wraz z załącznikiem, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A., zwołanego na dzień 4 sierpnia 2022 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
PROJEKTY UCHWAŁ NWZ.pdfPROJEKTY UCHWAŁ NWZ.pdf PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IZOSTAL S.A.
ZAL_DO_UCHWALY_NR_3_2022_NWZA.pdfZAL_DO_UCHWALY_NR_3_2022_NWZA.pdf ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 3_2022 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA - STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ IZOSTAL

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-05 Marek Mazurek Prezes Zarządu
2022-07-05 Michał Pietrek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki