IZOSTAL S.A.: Informacja o złożeniu najkorzystniejszej oferty na dostawę izolowanych rur stalowych DN700 w ramach umowy ramowej zawartej z O.G.P. Gaz-System S.A.

2020-06-30 12:31
publikacja
2020-06-30 12:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-30
Skrócona nazwa emitenta
IZOSTAL S.A.
Temat
Informacja o złożeniu najkorzystniejszej oferty na dostawę izolowanych rur stalowych DN700 w ramach umowy ramowej zawartej z O.G.P. Gaz-System S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Izostal S.A. zawiadamia, że w dniu 30 czerwca 2020 roku, po otwarciu przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku zawartych umów ramowych na dostawy izolowanych rur stalowych DN700 o długości około 37 km dla zadania inwestycyjnego Gazociąg DN700 Polska - Litwa odcinek południowy zamówienie 1 (nr postępowania: ZP/2020/06/0111/PI), w ramach Umowy Ramowej, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 24/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 roku, powziął informację, że złożona przez Izostal S.A. oferta o wartości 35,5 mln PLN netto, co stanowi 43,7 mln PLN brutto, okazała się najkorzystniejsza.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przewiduje realizację dostaw w terminie od 15 października 2020 roku do 15 marca 2021 roku.

O otrzymaniu oficjalnej informacji o wyborze oferty Izostal S.A. jako najkorzystniejszej Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-30 Marek Mazurek Prezes Zarządu
2020-06-30 Michał Pietrek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki