2,0500 zł
-2,38% -0,0500 zł
IPOPEMA Securities SA (IPE)

Zawarcie istotnej umowy przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-13
Skrócona nazwa emitenta
IPOPEMA S.A.
Temat
Zawarcie istotnej umowy przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd IPOPEMA Securities S.A. (dalej: „Emitent”) niniejszym informuje o powzięciu informacji, że:
- w dniu dzisiejszym Prezes Zarządu Emitenta Jacek Lewandowski, za pośrednictwem podmiotu zależnego JLC Lewandowski spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „JLC”) zawarł przedwstępną umowę sprzedaży akcji Emitenta z Panem Jarosławem Wikalińskim – Prezesem Zarządu IPOPEMA TFI S.A., na mocy której JLC zobowiązało się zbyć na rzecz Pana Jarosława Wikalińskiego 1.499.900 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset) sztuk akcji Emitenta, reprezentujących 5,01% w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do wykonywania 1.499.900 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 5,01% w ogólnej liczbie głosów Emitenta, za cenę 1,50 zł za każdą z akcji;
- w dniu dzisiejszym Prezes Zarządu Emitenta Jacek Lewandowski, za pośrednictwem podmiotu zależnego JLC Lewandowski spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „JLC” zawarł przedwstępną umowę sprzedaży akcji Emitenta z Panią Małgorzatą Wikalińską (żoną Pana Jarosława Wikalińskiego), na mocy której JLC zobowiązało się zbyć na rzecz Pani Małgorzaty Wikalińskiej 1.490.889 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) sztuk akcji Emitenta, reprezentujących 4,98% w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do wykonywania 1.490.889 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 4,98% w ogólnej liczbie głosów Emitenta, za cenę 1,50 zł za każdą z akcji.

Każda z wyżej wskazanych transakcji zostanie dokonana poza rynkiem regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2286 ze zm.) na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Zawarcie umowy przyrzeczonej nastąpi w terminie nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-13 Marcin Kurowski Dyrektor Operacyjny
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.