REKLAMA

INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT S.A.: Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów finansowych Emitenta.

2017-05-28 21:32
publikacja
2017-05-28 21:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2017
Data sporządzenia: 2017-05-28
Skrócona nazwa emitenta
INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT S.A.
Temat
Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów finansowych Emitenta.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Inwestycje Alternatywne Profit S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) niniejszym informuje, iż w dniu 28 maja 2017 roku Zarząd Emitenta podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego z tytułu spadku wartości posiadanych przez Emitenta aktywów - udziałów spółki emonety.pl SA z siedzibą w Warszawie, w której Emitent posiada 100% akcji.

Emitent informuje, iż podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego w aktywach finansowych Emitenta z tytułu spadku wartości udziałów jednostki zależnej Emitenta na dzień bilansowy tj. 31.12.2016 r. o kwotę 7.000 tys. PLN. Podstawą dokonania odpisu było przeprowadzenie przez Zarząd Emitenta analiz finansowych oraz testu na utratę wartości w oparciu o dane finansowe ze spółki emonety.pl SA, która jest podmiotem niepublicznym.

Odpis z tytułu utraty wartości aktywów obciążył wynik finansowy netto za 2016 rok o kwotę 7.000 tys. Dokonany odpis wartości udziałów w emonety.pl SA ma charakter niepieniężny i pozostaje bez wpływu na sytuację płynnościową Spółki i jej Grupy Kapitałowej.
Dotychczas prezentowana wartość bilansowa akcji emonety.pl SA w ostatnio publikowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta za IV kwartał 2016 rok wynosiła 15.662 tys. zł, zaś wartość akcji emonety.pl SA po dokonaniu odpisu na 31.12.2016r. wynosi 8.662 tys. zł.

Emitent zastrzega, że sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 r. jest w trakcie weryfikacji przez biegłego rewidenta, dlatego wyżej zaprezentowane kwoty mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w sprawozdaniach finansowych Emitenta, których publikację zaplanowano na 31 maja 2017 r.MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-05-28 Mirosław Mejer Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki