REKLAMA

INTERSPORT S.A.: Zawarcie generalnej umowy ubezpieczenia

2023-09-26 15:25
publikacja
2023-09-26 15:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-26
Skrócona nazwa emitenta
INTERSPORT S.A.
Temat
Zawarcie generalnej umowy ubezpieczenia
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 216182, kapitał zakładowy w wysokości 3.413.070,00 zł, wpłacony w całości, NIP 676-001-65-53 informuje, że podpisał w dniu 26 września br. z Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie umowę generalną określającą warunki oraz zasady ubezpieczenia z tytułu prowadzonej przez Spółkę działalności.

Umowa została zawarta na okres 2 lat tj. od 25 września 2023 r. do 24 września 2025 r. i jest polisowana w okresach rocznych tj. pierwszy rok polisowy od 25.09.2023 do 24.09.2024, drugi rok polisowy od 25.09.2024 do 24.09.2025 na warunkach nie odbiegających od powszechnie stosowanych do tego rodzaju umów. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych.

Zgodnie z umową ogólna suma ubezpieczenia (wartość ubezpieczonego mienia) wraz z podliczonymi limitami na kradzież w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk wynosi: 286 977 318,85 zł zaś ogólna suma ubezpieczenia (wartość ubezpieczonego mienia) sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (w tym limity na kradzież do pełnej wysokości sumy ubezpieczenia) wynosi: 715 794,00 zł. Podstawowa suma gwarancyjna w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia wynosi 10.000.000 zł.

W skład zakresu ubezpieczenia objętego umową wchodzi również dodatkowa linia ubezpieczenia: ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń.

Za kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto łączną wartość (sum ubezpieczenia) umowy generalnej stanowiącą wartość wyższą niż 10% wartości przychodów ze sprzedaży Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-26 Marek Kaczmarek Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki