REKLAMA

INTERSPORT S.A.: Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej, dotyczącej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach

2021-09-21 14:02
publikacja
2021-09-21 14:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Intersport_Polska_31.03.2021_Raport_z_uslugi_atestacynej_wynagrodzenia-sig.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 49 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
INTERSPORT S.A.
Temat
Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej, dotyczącej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 45/2021 o ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przekazuje Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach, sporządzony na podstawie art. 90g ust. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego raportu.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej INTERSPORT Polska SA zostało opublikowane w raporcie bieżącym nr 48/2021.
Załączniki
Plik Opis
Intersport_Polska_31.03.2021_Raport z usługi atestacynej_wynagrodzenia-sig.pdfIntersport_Polska_31.03.2021_Raport z usługi atestacynej_wynagrodzenia-sig.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-21 Marek Kaczmarek Prezes Zarządu
2021-09-21 Tomasz Matonóg Prokurent Łączny
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki