REKLAMA

INTERSPORT S.A.: Konwersja akcji imiennych uprzywilejowanych

2023-05-11 15:26
publikacja
2023-05-11 15:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
UCHWALA_ZARZADU_IPL_W_SPRAWIE_KONWERSJI_AKCJI_IMIENNYCH_SERII_A.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2023
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
INTERSPORT S.A.
Temat
Konwersja akcji imiennych uprzywilejowanych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie ("Spółka") - działając na podstawie art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z § 9 pkt. 9 Statutu Spółki - na wniosek akcjonariuszy: Pana Artura Mikołajki, Pana Sławomira Gila, Pani Kai Radwańskiej oraz Pani Mai Radwańskiej - dokonał w dniu 11 maja 2023 roku konwersji 2.706.666 (słownie: dwóch milionów siedmiuset sześciu tysięcy sześciuset sześćdziesięciu sześciu) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda, uprzywilejowanych co do prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu - na akcje zwykłe na okaziciela.

W wyniku dokonanej konwersji akcji wygasło uprzywilejowanie 2.706.666 (słownie: dwóch milionów siedmiuset sześciu tysięcy sześciuset sześćdziesięciu sześciu) sztuk akcji będących przedmiotem konwersji, wysokość kapitału zakładowego INTERSPORT Polska S.A. nie uległa zmianie i wynosi 3.413.070,00 zł, natomiast zmianie uległa ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, która po konwersji wynosi 36.049.200 głosów.

Zmiany praw z ww. papierów wartościowych dokonano na mocy Uchwały Zarządu z dnia 11 maja br., która stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
UCHWAŁA ZARZĄDU IPL W SPRAWIE KONWERSJI AKCJI IMIENNYCH SERII A.pdfUCHWAŁA ZARZĄDU IPL W SPRAWIE KONWERSJI AKCJI IMIENNYCH SERII A.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-11 Marek Kaczmarek Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki