REKLAMA

INTERBUD-LUBLIN S.A.: Harmonogram przekazywania raportów okresowych Interbud-Lublin S.A. w 2021 roku

2021-01-14 15:16
publikacja
2021-01-14 15:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-14
Skrócona nazwa emitenta
INTERBUD-LUBLIN S.A.
Temat
Harmonogram przekazywania raportów okresowych Interbud-Lublin S.A. w 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Działając zgodnie z § 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] (Rozporządzenie), Zarząd Interbud - Lublin S.A. (Spółka) przekazuje daty publikacji raportów okresowych w 2021 roku:
- jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2020 rok – 29 kwietnia 2021 roku,
- rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 roku - 28 maja 2021 roku,
- rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I-sze półrocze 2021 roku - 30 września 2021 roku,
- rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 roku - 29 listopada 2021 roku.
Zarząd Spółki, informuje, iż zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 roku oraz II kwartał 2021 roku.
Ponadto, Spółka informuje, iż raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową, o której mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia oraz półroczne skrócone sprawozdania finansowe, o którym mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia.
Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-14 Tomasz Grodzki Prezes Zarządu Tomasz Grodzki
2021-01-14 Sylwester Bogacki Członek Zarządu Sylwester Bogacki
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki