REKLAMA

INTELIWISE S.A.: Zmiana stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów w spółce InteliWise S.A.

2022-07-06 14:02
publikacja
2022-07-06 14:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Marek_Gorka_Zawiadomienie_o_zbyciu_akcji_InteliWise.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-06
Skrócona nazwa emitenta
INTELIWISE S.A.
Temat
Zmiana stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów w spółce InteliWise S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki InteliWise S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ niniejszym informuje, że w dniu 06 lipca 2022 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _”Ustawa o ofercie”_, od Pana Marka Górki _„Akcjonariusz”_ o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, w wyniku zbycia przez Akcjonariusza w dniu 01 lipca 2022 r. 471.000 akcji Spółki _„Transakcja”_.

Zgodnie z zawiadomieniem:
Przed dokonaniem Transakcji Akcjonariusz posiadał 471.000 akcji, stanowiących 6,87 % udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 471.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 6,87 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Po dokonaniu Transakcji Akcjonariusz nie posiada akcji Spółki.
Akcjonariusza nie posiada podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki.
Nie ma osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie.
Akcjonariusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o ofercie.

Szczegółowa treść zawiadomienia w załączeniu.
Załączniki
Plik Opis
Marek Górka_Zawiadomienie o zbyciu akcji InteliWise.pdfMarek Górka_Zawiadomienie o zbyciu akcji InteliWise.pdf Zawiadomienie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-06 Marcin Strzałkowski Prezes Zarządu Marcin Strzałkowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Czy to dobry moment na inwestowanie?

Czy to dobry moment na inwestowanie?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki