REKLAMA

INTELIWISE S.A.: Zmiana stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów w spółce InteliWise S.A

2022-07-05 19:02
publikacja
2022-07-05 19:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Xathippe_Investments_Zawiadomienie_o_zbyciu_akcji_InteliWise.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-05
Skrócona nazwa emitenta
INTELIWISE S.A.
Temat
Zmiana stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów w spółce InteliWise S.A
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki InteliWise S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ niniejszym informuje, że w dniu 05 lipca 2022 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _”Ustawa o ofercie”_, od XANTHIPPE INVESTMENTS LIMITED z siedzibą w Larnace, Republice Cypru _„Akcjonariusz”_ o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, w wyniku zbycia przez Akcjonariusza w dniu 01 lipca 2022 r. 1.979.280 akcji Spółki _„Transakcja”_.

Zgodnie z zawiadomieniem:
Przed dokonaniem Transakcji Akcjonariusz posiadał 1.979.280 akcji, stanowiących 28,86 % udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 1.979.280 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 28,86 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Po dokonaniu Transakcji Akcjonariusz nie posiada akcji Spółki.
Nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Spółki.
Nie istnieją wobec Akcjonariusza osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 Ustawy o ofercie.

Szczegółowa treść zawiadomienia w załączeniu.
Załączniki
Plik Opis
Xathippe Investments_Zawiadomienie o zbyciu akcji InteliWise.pdfXathippe Investments_Zawiadomienie o zbyciu akcji InteliWise.pdf Zawiadomienie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-05 Marcin Strzałkowski Prezes Zarządu Marcin Strzałkowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 6,5% i zgarnij nawet 450 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 6,5% i zgarnij nawet 450 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki