REKLAMA

INTELIWISE S.A.: Decyzja Efecte Oyj o rozliczeniu transakcji nabycia akcji InteliWise S.A

2022-06-30 13:05
publikacja
2022-06-30 13:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-30
Skrócona nazwa emitenta
INTELIWISE S.A.
Temat
Decyzja Efecte Oyj o rozliczeniu transakcji nabycia akcji InteliWise S.A
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd InteliWise S.A. z siedzibą w Warszawie _„Emitent”, „Spółka”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2022 z dnia 27 maja 2022 r. dotyczącego przekazania do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej o powzięciu przez Zarząd Spółki informacji o rozpoczęciu procesu negocjacji Inwestora zagranicznego Efecte Oyj z siedzibą w Espoo, Säterinkatu 6, 02600 Espoo, Finlandia („Inwestor”) w przedmiocie możliwości nabycia przez Inwestora do 100 % akcji Spółki, informuje o podjętej przez Inwestora decyzji o rozliczeniu transakcji z otrzymanych, nieodwołanych zapisów w odpowiedzi na ogłoszone w dniu 27 maja 2022 r. zaproszenie Inwestora do składania ofert sprzedaży akcji Spółki („Zaproszenie”).

Na koniec okresu przyjmowania ofert tj. do dnia 29 czerwca 2022 r. Inwestor otrzymał nieodwołalne oferty na łączną liczbę 6 175 244 akcji, co stanowi 90,03% akcji i praw głosu w Spółce, które zostaną rozliczone przez Inwestora w przewidywanym terminie tj. 1 lipca 2022 r., pomimo nieosiągnięcia minimalnego progu 95% .
Ponadto Inwestor przedłużył okres przyjmowania ofert w ramach Zaproszenia do dnia 6 lipca 2022 r., aby zapewnić pozostałym akcjonariuszom Spółki możliwość odpowiedzi na Zaproszenie. Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia akcji Spółki w przedłużonym okresie to 11 lipca 2022 r. Inwestor nie przewiduje kolejnego przedłużenia okresu przyjmowania ofert w ramach Zaproszenia.

Podstawa prawna:
Informacja o decyzji Inwestora o rozliczeniu transakcji nabycia akcji Emitenta została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., „MAR”), ze względu na wpływ na długoterminowe perspektywy rozwoju działalności Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-30 Marcin Strzałkowski Prezes Zarządu Marcin Strzałkowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 6,5% i zgarnij nawet 450 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 6,5% i zgarnij nawet 450 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki