INNO GENE S.A.: Zmiana terminu publikacji Raportu rocznego za 2019 r. oraz raportu kwartalnego za 1kw. 2020r.

2020-05-08 06:46
publikacja
2020-05-08 06:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-08
Skrócona nazwa emitenta
INNO GENE S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji Raportu rocznego za 2019 r. oraz raportu kwartalnego za 1kw. 2020r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd INNO-GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu, (dalej: "Emitent" "Spółka "), w nawiązaniu do raportu bieżącego z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2020 roku, niniejszym informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu okresowego za rok 2019 r. na dzień 30 lipca 2020 r, oraz okresowego raportu za 1 kwartał 2020 roku na dzień 29 czerwca 2020 roku.

Pierwotna data publikacji tych raportów była ustalona na dni:

RAPORTY KWARTALNE:
• Raport za I kwartał 2019 roku: 15 maja 2020r.

RAPORT ROCZNY:
• Raport roczny za 2019 rok: 27 maja 2020r.
zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym z dnia 31 stycznia 2020 roku.
Zarząd podjął decyzję o zmianie terminu publikacji raportu rocznego z uwagi na stan epidemii spowodowany przez koronawirusa COVID-19 szczególności utrudnioną w związku z tym komunikację biegłymi rewidentami, a także współpracę wewnątrz Spółki i podmiotów zależnych.
Nowe terminy publikacji raportów:

RAPORTY KWARTALNE:
• Raport za I kwartał 2020 roku: 29 czerwca 2020r.

RAPORT ROCZNY:
• Raport roczny za 2019 rok: 30 lipca 2020r.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Komunikat z dnia 21 kwietnia 2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-08 Jacek Wojciechowicz Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki