REKLAMA

INNO GENE S.A.: Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy Genomiczna Mapa Polski

2019-11-07 17:47
publikacja
2019-11-07 17:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-07
Skrócona nazwa emitenta
INNO GENE S.A.
Temat
Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy Genomiczna Mapa Polski
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Inno-Gene S.A. („Emitent”) informuje, iż otrzymał informację od spółki stowarzyszonej Central Europe Genomics Center sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku ("Spółka”, „CEGC”), o podpisaniu z Venture Inc SA (VTI) umowy zlecenia wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy . Na podstawie Umowy, VTI zobowiązał się do wniesienia w imieniu CEGC na rzecz Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk [IChB] zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie 3.167.000,00 zł (słownie: trzy miliony sto sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100) niezbędnego do podpisania przez CEGC umowy pt. „Dostawa produktów innowacyjnych tworzących Genomiczną Mapę Polski ” („Umowa nr PN 454/2019”, Umowa).

Z informacji uzyskanych od CEGC wynika iż powyższa kwota została już przelana na rachunek IChB wskazany w SIWZ, a więc spełniony został warunek niezbędny do podpisania Umowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-07 Jace Wojciechowicz Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki